Articolul precedentLift-up
  Articolul următorPrietenia – arta traiului frumos

  Az isteni segítség ígérete

  „De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.” (Mát 10,19)

  „Krisztus szolgáinak nem arra kell készülniük, hogy beszédeket tartsanak, amikor hitükért bírói testület elé viszik őket. Nap mint nap kell készülniük úgy, hogy kincseket halmoznak fel szívükben: Isten Igéjének drága igazságait. Ha Krisztus tanításaival táplálkoznak, és imádság által megerősítik hitüket, akkor a Szentlélek emlékezetükbe idézi majd éppen azokat az igazságokat, melyekkel elérik az emberek szívét. Isten majd emlékezteti őket az Írások szorgalmas tanulmányozásával elnyert ismeretre pontosan akkor, amikor szükségük lesz rá.” (Counsels on Sabbath School Work [Tanácsok a szombatiskolai munkához], 40–41. o.)

  „Most kell felkészülnünk a próbatétel idejére. Arra van szükségünk, hogy saját tapasztalataink legyenek, és nem függhetünk másoktól. Amikor megpróbáltatás ér, tudnunk kell, hogy nem vagyunk egyedül akkor sem, ha földi barátok nincsenek mellettünk. Fel tudjuk-e ismerni majd akkor, hogy Krisztus a támaszunk? Vissza tudunk-e emlékezni az ígéretre: »Ímé én tiveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.« (Mát 28,20) Körülöttünk mindenfelé lesznek, akik a pusztulásunkra törnek. Sátán és eszközei mindent megtesznek, hogy megtörjék az Istenbe és igazságába vetett hitünket. De ha szemünk kizárólag az Úr dicsőségére tekint, nincs szükségünk arra, hogy előre kigondoljuk, hogyan tegyünk bizonyságot igazságáról. (…) 

  Fiatalok, érett férfi úságra kell felnőnötök, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére, hogy amikor eljön a válság, ne tudjanak elszakítani titeket erőtök Forrásától! Ha meg akarunk állni a próba idején, akkor most, a békességes időben kell élő tapasztalatot nyernünk Istennel. Most kell megtanulnunk megérteni az Ő Lelkének mély indíttatásait. Krisztus legyen számunkra minden mindenekben, az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” (Review and Herald, 1892. április 26., május 3.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....