Articolul precedentDarul lui Dumnezeu
  Articolul următorCu ochii deschiși

  A végső küzdelem

  „Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyok Királya; és az Ővele való hivatalosok, választottak és hívek is.” (Jel 17,14)

  „Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armageddoni csatában. Amikor a Jelenések könyve 18. fejezetében ábrázolt angyal dicsősége betölti a földet, mind a jó, mind a gonosz felébred szendergéséből, és az élő Isten seregei kivonulnak a harctérre. (…)

  Négy angyal tartja vissza e Föld hatalmait, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. A világ nemzetei áhítoznak a konfl iktusra, de az angyalok ellenőrzés alatt tartják őket. Amikor ez a visszatartó, korlátozó erő elmozdíttatik, eljön a nyomorúság és a gyötrelem ideje… Akiknek a szívében nem él az igazság, sátáni ügynökök vezetése alatt egyesülnek majd. (…)

  A gonoszság minden formája működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze gonosz emberekkel, s nem adják fel a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. A világon mindenki az egyik vagy a másik oldalon áll majd… Ébren kell lennünk, s mint okos szüzeknek, legyen olaj az edényeinkben lámpásunk számára.

  A Szentlélek erejének kell rajtunk nyugodnia, és az Úr seregeinek parancsnoka áll majd a mennyei angyalok élén, hogy irányítsa a csatát. Komoly események játszódnak még le a szemünk előtt. Harsonának kell harsona után megszólalnia, pohárnak pohár után kiürülnie a Föld lakosaira. A legfontosabb események állnak közvetlenül előttünk.” (HNA Biblia-kommentár VII., 983., 982., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 251. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...