Articolul precedentDarul lui Dumnezeu
  Articolul următorCu ochii deschiși

  A végső küzdelem

  „Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyok Királya; és az Ővele való hivatalosok, választottak és hívek is.” (Jel 17,14)

  „Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armageddoni csatában. Amikor a Jelenések könyve 18. fejezetében ábrázolt angyal dicsősége betölti a földet, mind a jó, mind a gonosz felébred szendergéséből, és az élő Isten seregei kivonulnak a harctérre. (…)

  Négy angyal tartja vissza e Föld hatalmait, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. A világ nemzetei áhítoznak a konfl iktusra, de az angyalok ellenőrzés alatt tartják őket. Amikor ez a visszatartó, korlátozó erő elmozdíttatik, eljön a nyomorúság és a gyötrelem ideje… Akiknek a szívében nem él az igazság, sátáni ügynökök vezetése alatt egyesülnek majd. (…)

  A gonoszság minden formája működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze gonosz emberekkel, s nem adják fel a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. A világon mindenki az egyik vagy a másik oldalon áll majd… Ébren kell lennünk, s mint okos szüzeknek, legyen olaj az edényeinkben lámpásunk számára.

  A Szentlélek erejének kell rajtunk nyugodnia, és az Úr seregeinek parancsnoka áll majd a mennyei angyalok élén, hogy irányítsa a csatát. Komoly események játszódnak még le a szemünk előtt. Harsonának kell harsona után megszólalnia, pohárnak pohár után kiürülnie a Föld lakosaira. A legfontosabb események állnak közvetlenül előttünk.” (HNA Biblia-kommentár VII., 983., 982., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 251. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...