Articolul precedentUn dar prețios
  Articolul următorBiruitor în casa ta

  A béke rövid időszaka „Mert amikor ezt mondják:

  »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes aszszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.” (1Thess 5,3)

  „Miközben a megváltás műve lezárul, nyomorúság lesz a Földön, és a nemzetek haragja növekszik, de mégis isteni ellenőrzés alatt lesznek, hogy ne akadályozzák a harmadik angyal munkáját. Abban az időben jön el a »felüdülés « és a »késői eső« az Úrtól, hogy hatalmat adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és felkészítse a szenteket, hogy megálljanak abban az időszakban, amikor kitöltetik a hét utolsó csapás.” (Early Writings [Korai írások], 85–86. o.)

  „A legnagyobb zűrzavar közepette láttam a Föld lakosait. Háborút, vérontást, nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat láttam. Amikor ezek vették körül Isten népét, kezdtek összetartani, félretették apró nézeteltéréseiket. Nem méltóságuk tudata uralta már a szívüket, hanem mély alázat. A szenvedés, a zaklatás és a nélkülözések visszahelyezték trónjára az értelmet. A szenvedélyes emberek kijózanodtak, megfontoltan és bölcsen cselekedtek.

  Azután a béke rövid időszakát láttam. Majd újra megmutatták nekem a Föld lakosait, és ismét mindenütt a legnagyobb káosz lett úrrá. Háború dühöngött mindenfelé, vérontással, éhínséggel és járványokkal. A háború éhínséget okozott, a nyomor és vérontás járványokat idézett elő. »Az emberek megdermedtek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik. «” (Bizonyságtételek I., 268. o., magyar kiadás: 253–254. o.)

  „Angyalok tartják most még a viszály szeleit, amíg a világot fi gyelmeztetjük közelgő végzetére; de sötét felhők gyülekeznek, s a vihar nemsokára a földre zúdul. S ha Isten parancsot ad angyalainak, hogy oldják el ezeket a szeleket, a viszály olyan jelenetei elevenednek meg, hogy toll nem képes leírni… Isten kegyelmesen még egy pillanatnyi haladékot adott nekünk. Minden mennyből kapott erőt az Úr által kiszabott feladat elvégzésére kell felhasználnunk – azokért, akik tudatlanságukban elvesznének.” (Evangelizálás, 704. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...