Articolul precedentUn dar prețios
  Articolul următorBiruitor în casa ta

  A béke rövid időszaka „Mert amikor ezt mondják:

  »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes aszszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.” (1Thess 5,3)

  „Miközben a megváltás műve lezárul, nyomorúság lesz a Földön, és a nemzetek haragja növekszik, de mégis isteni ellenőrzés alatt lesznek, hogy ne akadályozzák a harmadik angyal munkáját. Abban az időben jön el a »felüdülés « és a »késői eső« az Úrtól, hogy hatalmat adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és felkészítse a szenteket, hogy megálljanak abban az időszakban, amikor kitöltetik a hét utolsó csapás.” (Early Writings [Korai írások], 85–86. o.)

  „A legnagyobb zűrzavar közepette láttam a Föld lakosait. Háborút, vérontást, nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat láttam. Amikor ezek vették körül Isten népét, kezdtek összetartani, félretették apró nézeteltéréseiket. Nem méltóságuk tudata uralta már a szívüket, hanem mély alázat. A szenvedés, a zaklatás és a nélkülözések visszahelyezték trónjára az értelmet. A szenvedélyes emberek kijózanodtak, megfontoltan és bölcsen cselekedtek.

  Azután a béke rövid időszakát láttam. Majd újra megmutatták nekem a Föld lakosait, és ismét mindenütt a legnagyobb káosz lett úrrá. Háború dühöngött mindenfelé, vérontással, éhínséggel és járványokkal. A háború éhínséget okozott, a nyomor és vérontás járványokat idézett elő. »Az emberek megdermedtek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik. «” (Bizonyságtételek I., 268. o., magyar kiadás: 253–254. o.)

  „Angyalok tartják most még a viszály szeleit, amíg a világot fi gyelmeztetjük közelgő végzetére; de sötét felhők gyülekeznek, s a vihar nemsokára a földre zúdul. S ha Isten parancsot ad angyalainak, hogy oldják el ezeket a szeleket, a viszály olyan jelenetei elevenednek meg, hogy toll nem képes leírni… Isten kegyelmesen még egy pillanatnyi haladékot adott nekünk. Minden mennyből kapott erőt az Úr által kiszabott feladat elvégzésére kell felhasználnunk – azokért, akik tudatlanságukban elvesznének.” (Evangelizálás, 704. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...