Articolul precedentDrept cadou… o moarte!
  Articolul următorFiecare moment contează

  „Békesség és biztonság!”

  „Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: »Békesség, békesség«, és nincs békesség!” (Jer 6,14)

  „Katolikusok, protestánsok és a világ fi ai egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a valódi isteni erő nélkül (2Tim 3,5), és ebben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják.” (A nagy küzdelem, 488–489. o., Korszakok nyomában, 524. o.)

  „»Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.« (2Pét 3,10) Amikor a bölcselők érvelése elűzi az Isten ítéletétől való félelmet, amikor a vallásoktatók a béke és jólét hosszú korszakairól jövendölnek, s a világ fi gyelmét teljesen leköti az üzlet és a dőzsölés forgataga, az ünnepek és az élvezetek, de Isten fi gyelmeztetéseit viszszautasítják és követeit kigúnyolják – »akkor hirtelen veszedelem jő rájuk… és semmiképpen meg nem menekednek« (1Thess 5,3). (…)

  Sittim völgyének lakóihoz hasonlóan az emberek jólétről és békéről álmodoznak. »Mentsd meg az életedet!« – hangzik Isten angyalainak fi gyelmeztetése, de hallatszanak más hangok is: »Ne rémüljetek meg, nincs ok a riadalomra! « Tömegek kiáltják: »Békesség és biztonság!«, miközben a menny kijelenti, hogy a törvényszegőkre ítélet vár. A pusztulásuk előtti éjszakán a völgy városai élvezeteiket hajszolták, s kinevették Isten hírnökének félelmét és intelmét – azonban a gúnyolódók elvesztek a lángokban. Azon az éjszakán mindörökre bezárult a kegyelem ajtaja Sodoma bűnös, nemtörődöm lakói előtt. Istenből nem lehet vég nélkül gúnyt űzni, kegyelmével nem lehet sokáig játszani. »Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról.« (Ésa 13,9) A többség elutasítja Isten kegyelmét, így pusztulás zúdul rájuk.

  Azonban akik megfogadják a fi gyelmeztetést, »lakoznak a Felséges rejtekében « és »nyugosznak a Mindenható árnyékában«. Igazsága pajzsuk és oltalmuk lesz.” (Pátriárkák és próféták, 104., 167. o., magyar kiadás: 76., 135. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...