Articolul precedentHarul Lui e suficient
  Articolul următorMai înțelept

  Isten műve befejeződik

  „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mát 24,14)

  „Az ünnepélyes és szent fi gyelmeztető üzenetet hirdetni kell a legkülönbözőbb területeken, a legbűnösebb városokban, mindenhol, ahová még nem ért el a háromszoros evangéliumi üzenet világossága. Mindenkinek hallania kell a Bárány menyegzői vacsorájára szóló utolsó meghívást. Városról városra, településről településre, országról országra kell hirdetni a jelenvaló igazság üzenetét, külsőségek nélkül, ám a Lélek erejével.” (Gospel Workers [Az evangélium szolgái], 470. o.)

  „Az Isten kegyelmének megújító hatalmáról szóló üzenetet el kell vinni minden országba, amíg az igazság az egész világot bejárja. Az elpecsételtek eljönnek majd minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből. Minden országból összegyűlnek azok a férfi ak és nők, akik majd Isten trónja és a Bárány előtt állnak, »és kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!« (Jel 7,10).” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 532. o.)

  „Isten igazsága dicsőségének be kell ragyognia az egész Földet. A világosságnak tündökölnie kell minden országban, minden nép előtt. S e világosságnak azoktól kell ragyognia, akik azt már befogadták. A hajnalcsillag felkelt már a szívünkben, és világosságát a sötétben járók ösvényére kell árasztanunk.

  Nemsokára bekövetkezik a válság. A Szentlélek hatalmával kell most hirdetnünk az utolsó napokra szóló nagy igazságokat. Nem telik el sok idő, míg mindenki meghallja a fi gyelmeztetést, és dönt. S akkor jön el a vég.” (Bizonyságtételek VI., 24. o.)

  „Az igazságnak, amely magában foglalja az első, második és harmadik angyal üzenetét, el kell jutnia minden nemzethez, ágazathoz, nyelvhez és néphez. Világosságával el kell oszlatnia minden földrész sötétségét, és ki kell terjednie a tenger szigeteire is. Nem szabad késlekedni ezzel a munkával. Előre, mindig csak előre igyekezzünk! A menny angyali járnak előttünk, hogy előkészítsék az utat. A távoli területekért is dolgoznunk kell, s nem hagyhatjuk abba ezt a munkát, amíg az egész Földet be nem világítja az Úr dicsősége.” (Gospel Workers [Az evangélium szolgái], 470. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...