Articolul precedentHarul Lui e suficient
  Articolul următorMai înțelept

  Isten műve befejeződik

  „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mát 24,14)

  „Az ünnepélyes és szent fi gyelmeztető üzenetet hirdetni kell a legkülönbözőbb területeken, a legbűnösebb városokban, mindenhol, ahová még nem ért el a háromszoros evangéliumi üzenet világossága. Mindenkinek hallania kell a Bárány menyegzői vacsorájára szóló utolsó meghívást. Városról városra, településről településre, országról országra kell hirdetni a jelenvaló igazság üzenetét, külsőségek nélkül, ám a Lélek erejével.” (Gospel Workers [Az evangélium szolgái], 470. o.)

  „Az Isten kegyelmének megújító hatalmáról szóló üzenetet el kell vinni minden országba, amíg az igazság az egész világot bejárja. Az elpecsételtek eljönnek majd minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből. Minden országból összegyűlnek azok a férfi ak és nők, akik majd Isten trónja és a Bárány előtt állnak, »és kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!« (Jel 7,10).” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 532. o.)

  „Isten igazsága dicsőségének be kell ragyognia az egész Földet. A világosságnak tündökölnie kell minden országban, minden nép előtt. S e világosságnak azoktól kell ragyognia, akik azt már befogadták. A hajnalcsillag felkelt már a szívünkben, és világosságát a sötétben járók ösvényére kell árasztanunk.

  Nemsokára bekövetkezik a válság. A Szentlélek hatalmával kell most hirdetnünk az utolsó napokra szóló nagy igazságokat. Nem telik el sok idő, míg mindenki meghallja a fi gyelmeztetést, és dönt. S akkor jön el a vég.” (Bizonyságtételek VI., 24. o.)

  „Az igazságnak, amely magában foglalja az első, második és harmadik angyal üzenetét, el kell jutnia minden nemzethez, ágazathoz, nyelvhez és néphez. Világosságával el kell oszlatnia minden földrész sötétségét, és ki kell terjednie a tenger szigeteire is. Nem szabad késlekedni ezzel a munkával. Előre, mindig csak előre igyekezzünk! A menny angyali járnak előttünk, hogy előkészítsék az utat. A távoli területekért is dolgoznunk kell, s nem hagyhatjuk abba ezt a munkát, amíg az egész Földet be nem világítja az Úr dicsősége.” (Gospel Workers [Az evangélium szolgái], 470. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...