Articolul precedentAcel lucru vechi de care ai nevoie
  Articolul următorSuflete câștigate

  Isten közbelép népe érdekében

  „Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége! És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; az Úr az Ő szent templomából! Mert ímé, kijő az Úr az Ő helyéről, s leszáll és lépdel
  a föld magaslatain.” (Mik 1,2–3)

  „A válságban nyilvánvalóvá lesz a jellem… A végső próba idején, a kegyelemidő lezárulásakor már túl késő lesz pótolni a lélek hiányosságait.” (Krisztus példázatai, 412. o.) „Isten számon tartja a nemzeteket. A világ történelmének minden századában a gonoszok haragot gyűjtöttek a harag napjára. S elérkezik az az idő, amikor a bűnök elérik Isten kegyelmének kijelentett határát. Amikor a mennyei feljegyzések a törvényszegés teljes mértékéről tanúskodnak, akkor a harag kegyelem nélkül töltetik ki, és láthatóvá válik, milyen rettenetes bűn visszaélni a mennyei türelemmel. Akkor jutunk ebbe a válságba, amikor a nemzetek összefognak, hogy érvénytelenítsék Isten törvényét.

  Eljönnek a napok, amikor az igazak teljes odaadással dolgoznak majd Istenért, mert a gonoszság addig nem látott mértékben megsokasodik. Egyedül Isten hatalma vethet véget Sátán gonoszságának, aki álnok emberekkel fog össze. De az egyház legsúlyosabb veszedelmének óráján a hűséges maradék ajkáról a legodaadóbb imádságok szállnak majd az ég felé a gyülekezetért. Isten pedig hallani fogja és válaszol rá, mégpedig pontosan akkor, amikor a törvénytaposók bűne a legmagasabbra hág. »Isten majd igazságot szolgáltat választottainak, akik éjjel-nappal Hozzá kiáltanak.« (Luk 18,7)” (Bizonyságtételek V., 524. o., magyar kiadás: 382. o.)

  „A dráma utolsó felvonása: az igaz helyettesítése a hamissal. Amikor ez egyetemessé válik, Isten kinyilatkoztatja önmagát. Amikor az emberi törvényeket Isten törvénye fölé emelik, s a világ hatalmasságai megpróbálják rákényszeríteni az embereket a hét első napjának megünneplésére, tudd meg: eljött az idő, hogy Isten munkálkodjék. Felkél fenségében, és rettenetesen megrázza a Földet. Kijön helyéről, hogy megbüntesse a világ lakosait bűneikért.” (Review and Herald, 1901. április 23.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...