Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jel 7,3)

  „Angyalok vigyázzák a Földet, nem engedve át Sátánnak a főhatalmat, melyre követőinek roppant sokasága miatt igényt tart. Nem halljuk az angyalok hangját, nem is látjuk őket, karjuk mégis körülöleli a világot, és pihenést nem ismerő őrködésük féken tartja Sátán seregeit, míg Isten népének elpecsételése be nem fejeződik.” (HNA Biblia-kommentár VII., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 241. o.)

  „János látta, hogy a természet elemeit – földrengést, vihart – és a politikai viszályokat még négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket Isten féken tartja akarata szerint, amíg parancsot nem ad, hogy engedjék el őket. Ebben rejlik Isten egyházának biztonsága. Isten angyalai teljesítik az Úr parancsait, féken tartják a viharokat, hogy a szél ne fújjon a földre, sem a tengerre, sem a fákra, amíg el nem pecsételik Isten szolgáit a homlokukon.” (Bizonyságtétel prédikátoroknak, 444. o.)

  „Minden ember fi gyeli a nemzetek közötti feszült, nyugtalan viszonyokat. Rájönnek, hogy valami nagy és döntő jelentőségű dolog van készülőben, s a világ megdöbbentő válság határán áll. Az angyalok mindaddig visszatartják a viszály szeleit, amíg a világot nem fi gyelmeztetjük eljövendő végzetére.

  Amikor Isten megparancsolja angyalainak, hogy engedjék el a szeleket, a háborúság olyan jelenetei elevenednek meg, amelyeket toll nem képes leírni…

  Isten még kegyelmesen adott nekünk egy pillanatnyi haladékot. A mennyből kapott minden erőt fel kell használnunk az Úr által kijelölt munka végzésére, azokért, akik tudatlanságban pusztulnának el. A figyelmeztető üzenetnek a világ minden részén hangoznia kell… Nagy munkát kell elvégezni, és ezt a munkát azokra bízták, akik ismerik az erre az időre vonatkozó igazságot.” (Review and Herald, 1905. november 23.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...