Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jel 7,3)

  „Angyalok vigyázzák a Földet, nem engedve át Sátánnak a főhatalmat, melyre követőinek roppant sokasága miatt igényt tart. Nem halljuk az angyalok hangját, nem is látjuk őket, karjuk mégis körülöleli a világot, és pihenést nem ismerő őrködésük féken tartja Sátán seregeit, míg Isten népének elpecsételése be nem fejeződik.” (HNA Biblia-kommentár VII., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 241. o.)

  „János látta, hogy a természet elemeit – földrengést, vihart – és a politikai viszályokat még négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket Isten féken tartja akarata szerint, amíg parancsot nem ad, hogy engedjék el őket. Ebben rejlik Isten egyházának biztonsága. Isten angyalai teljesítik az Úr parancsait, féken tartják a viharokat, hogy a szél ne fújjon a földre, sem a tengerre, sem a fákra, amíg el nem pecsételik Isten szolgáit a homlokukon.” (Bizonyságtétel prédikátoroknak, 444. o.)

  „Minden ember fi gyeli a nemzetek közötti feszült, nyugtalan viszonyokat. Rájönnek, hogy valami nagy és döntő jelentőségű dolog van készülőben, s a világ megdöbbentő válság határán áll. Az angyalok mindaddig visszatartják a viszály szeleit, amíg a világot nem fi gyelmeztetjük eljövendő végzetére.

  Amikor Isten megparancsolja angyalainak, hogy engedjék el a szeleket, a háborúság olyan jelenetei elevenednek meg, amelyeket toll nem képes leírni…

  Isten még kegyelmesen adott nekünk egy pillanatnyi haladékot. A mennyből kapott minden erőt fel kell használnunk az Úr által kijelölt munka végzésére, azokért, akik tudatlanságban pusztulnának el. A figyelmeztető üzenetnek a világ minden részén hangoznia kell… Nagy munkát kell elvégezni, és ezt a munkát azokra bízták, akik ismerik az erre az időre vonatkozó igazságot.” (Review and Herald, 1905. november 23.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Tiszta kéz és tiszta szív

  „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll,...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...