Articolul precedentBrandul tău
  Articolul următorUn ajutor neașteptat

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket és asszonyokat egy napon, tizenharmadik napján a tizenkettedik hónapnak (ez Adár hónapja), és hogy javaikat elragadják.” (Eszter 3,13)

  „Az Isten maradék népe elleni végső rendelet hasonló lesz ahhoz, amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen.” (Próféták és királyok, 605. o.)

  „Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tisztelőitől, számos országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött idő közeledtére az emberek eltervezik a gyűlölt közösség kiirtását. Elhatározzák, hogy egy éjszakán döntő csapást mérnek rájuk, végképp elnémítva az ellenkezés és a dorgálás hangját.” (A nagy küzdelem, 635. o., Korszakok nyomában, 565. o.)

  „Megjelenik majd a rendelet, hogy semmibe kell venniük a negyedik parancsolat szombatját, és tisztelniük a hét első napját, s ha nem teszik, életükkel fizetnek érte. Ők azonban nem hódolnak be, nem fogják lábbal tiporni az Úr szombatját, és nem tisztelik a pápaság intézményét. Sátán seregei és a gonosz emberek körülveszik őket, és diadalt ülnek felettük, mert úgy látszik majd, hogy nincs lehetőségük a menekülésre.” (Bizonyságtételek I., 353–354. o., magyar kiadás: 332. o.)

  „Mire ez a nyomorúságos idő eljön, addigra mindenki felől döntöttek már, véget ért a próbaidő, véget ért a megátalkodottak iránti kegyelem. Az élő Isten pecsétje ott lesz már népén. Ez a kis maradék nem tudja megvédeni magát a világ hatalmasai ellen vívott halálos küzdelemben, Sátán seregei ellen, ezért Istent választják védelmüknek. A Föld legtekintélyesebb hatóságai törvényt hoznak: üldözés és halálbüntetés terhe mellett mindenkinek a fenevadat kell imádni, az ő pecsétjét kell felvenni.” (Bizonyságtételek V., 213. o., magyar kiadás: 154. o.)

  „Nemsokára láttam, hogy a szentek kimondhatatlan lelki gyötrelmeket szenvedtek el. Úgy látszott, hogy a Föld gonosz lakói teljesen körülveszik őket. Mintha minden ellenük támadt volna. Egyesek félni kezdtek, hogy Isten végül elhagyta őket, és az istentelenek keze által pusztulnak el… Ez volt a szentek rettenetes lelki gyötrelmének órája. Éjjel és nappal Istenhez kiáltottak szabadulásért. A látszat alapján nem volt lehetőség a menekülésre. Az istentelenek már diadalmámorban kiáltozták: »Miért nem szabadít meg benneteket a ti Istenetek a kezünkből? Miért nem álltok talpra és mentitek az életeteket?«” (Early Writings [Korai írások], 283. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...