Articolul precedentCătălina
  Articolul următorMustrarea nu dăunează acceptării

  Angyali védelem a nyomorúság idején

  „Menj be, népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!” (Ésa 26,20)

  „A megpróbáltatás napján Krisztus azt mondja majd: »Menj be, népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig,míg elmúlik a bús harag!« (Ésa 26,20) Milyen szobák ezek, ahová el kell rejtőzniük? Ez Krisztus és a szent angyalok védelmére utal. Isten népe ebben az időben nincs egy helyen. Különböző csoportjai a világ minden részén jelen vannak.” (Historical Sketches [Történeti vázlatok], 158. o.)

  „Láttam, hogy a szentek elhagyják a városokat és a falvakat, csoportokban élnek a legmagányosabb helyeken. Miközben az istenteleneket éhség és szomjúság gyötri, az igazakat Isten angyalai látják el kenyérrel és vízzel.” (Early Writings [Korai írások], 282. o.)

  „Az éjszaka folyamán egy igen mély benyomást keltő jelenet vonult el előttem. Nagy volt a zűrzavar, és hadseregek csaptak össze. Az Úr hírnöke megállt előttem, és azt mondta: Hívd a te házad népét, és vezetlek titeket, kövessetek! Sötét útszakaszon vezetett keresztül, egy erdőn át, majd hegyeken, és azt mondta: Itt biztonságban vagytok. Voltak mások is, akiket erre a menedékhelyre vezettek. A mennyei hírnök azt mondta: Eljött a nyomorúságos idő, mint éjjeli tolvaj, amint az Úr fi gyelmeztetett titeket, hogy el fog jönni.” (153. kézirat, 1905)

  „Közvetlenül Krisztus eljövetele előtt, a nagy megpróbáltatás idején menynyei angyalok védik majd az igazakat; de az Isten törvényét megszegők nem lesznek biztonságban. Az angyalok akkor nem oltalmazhatják meg azokat, akik Istennek akár egyetlen parancsolatát is fi gyelmen kívül hagyták.” (Pátriárkák és próféták, 256. o., magyar kiadás: 218. o.)

  „A nyomorúság idején – amilyen nem volt, mióta nép létezik – Isten választottai szilárdan állnak. Sátán a gonoszság minden seregével sem tudja elpusztítani Isten leggyengébb szentjét sem. Hatalmas erejű angyalok oltalmazzák őket, és érdekükben Jahve kinyilatkoztatja önmagát mint az »istenek Istene«, aki mindenképpen meg tudja menteni az Őbenne bízókat.” (Próféták és királyok, 513. o., magyar kiadás: 318. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...