Articolul precedentVorbele „buclucașe”
  Articolul următorConsiderație

  Amikor már túl késő

  „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úr beszédét, de nem találják meg.” (Ámós 8,11–12)

  „Amint az irgalom édes hangja elhalt, félelem és rettegés vett erőt a gonoszokon. Hallották a rettenetes szavakat: Túl késő, túl késő!” (Early Writings [Korai írások], 281. o.)

  „Krisztus a kereszten érezte azt, amit a bűnösök éreznek majd, amikor Isten haragjának poharai kitöltetnek rájuk. Fekete kétségbeesés, mint a halotti lepel húzódik bűnös lelkükre, és akkor teljes mértékben ráébrednek a bűn rettenetes voltára.” (Signs of the Times, 1883. február 15.)

  „Akik eddig semmire sem becsülték Isten szavát, most egyik tengertől a másikig vándorolnak, északtól napkeletig, hogy keressék az Úr szavát. Az angyal így szólt: Nem fogják megtalálni. Éhség van a Földön – nem kenyérre éheznek, s nem vízre szomjaznak, hanem az Úr szavainak meghallására. Ó, mit nem adnának most Isten egyetlen elismerő szaváért!…

  A gonoszok közül sokan dühöngtek, amikor el kellett szenvedniük a csapásokat. Rettenetes jelenet volt ez. A szülők keserű szemrehányásokkal illették gyermekeiket, s a gyermekek szüleiket, a testvérek hasonlóképpen vádolták egymást a nyakukba szakadó szerencsétlenségért… Az emberek elkeseredett gyűlölettel fordultak lelkészeik ellen, ilyen szemrehányásokkal: »Ti nem figyelmeztettetek bennünket! Azt hirdettétek, hogy a világ mindaddig fennáll, amíg mindenki meg nem tér, és azt kiáltottátok: béke, béke, béke, elnyomtatok bennünk minden félelemérzetet! Nem szóltatok nekünk erről az óráról, azokat pedig, akik fi gyelmeztettek minket, fanatikusoknak és rossz embereknek neveztétek, akik romlásba sodornak bennünket.« Láttam, hogy a lelkészek nem menekülhettek meg Isten haragjától. Szenvedésük tízszerte nagyobb volt, mint népüké.” (Early Writings [Korai írások], 281–282. o.)

  „Abban az időben, amikor Isten ítéletei irgalom nélkül hullanak, a gonoszok előtt milyen irigylésre méltó azok helyzete, akik a Magasságos rejtekében lakoznak – ott, ahol az Úr rejti el mindazokat, akik szerették Őt és engedelmeskedtek parancsolatainak.” (HNA Biblia-kommentár III., 1150. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...