Articolul precedentFii desăvârșit!
  Articolul următorAdevăr relativ sau absolut?

  A nagy nyomorúság

  „Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.” (Márk 13,19)

  „A nyomorúságos idő, amilyen még nem volt, nemsokára ránk tör, és olyan tapasztalatra lesz szükségünk, amilyennel most még nem rendelkezünk – sokan mégsem nem igyekeznek, hogy megszerezzék. A hétköznapok során gyakran előfordul, hogy a várható problémát nagyobbnak gondoljuk, mint amilyen a valóságban – de az előttünk álló végső válságra ez nem igaz.

  Senki sem képes leírni a megpróbáltatás nagyságát. És most, miközben drága Üdvözítőnk végzi értünk az elfedezés szolgálatát, arra kell törekednünk, hogy tökéletessé váljunk Krisztusban. Isten gondviselése az az iskola, amelyben meg kell tanulnunk Jézus szelídségét és alázatosságát. Az Úr mindig elénk tárja az élet valódi céljait – nem azt az utat, amelyet választanánk, mert könnyebb és kellemesebb számunkra. Senki sem hagyhatja fi gyelmen kívül vagy késleltetheti ezt a művet, csak a lélek félelmetes pusztulása árán.

  János apostol hallotta a mennyei hangot: »Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.« (Jel 12,12) Félelmetesek azok a jelenetek, amelyek ezt a kiáltást kiváltották. Sátán haragja egyre növekszik, ahogy az idő fogy, és csalása, pusztítása a nyomorúságos időben éri el tetőfokát.
  Isten hosszútűrése véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét, és megtaposta törvényét. A gonoszok átlépték
  próbatételük határát, és az Úr visszavonja védelmét, arra a vezetőre hagyva őket, akit választottak.

  Sátánnak hatalma van azok felett, akik átengedték magukat irányításának, s a Föld lakosait nagy és végső nyomorúságba hajszolja. Ahogy Isten angyalai már nem tartják ellenőrzés alatt az emberi szenvedélyek viharait, a viszály minden eleme szabadjára lesz engedve. Az egész világ rettenetesebb romlásra és pusztulásra jut, mint amilyen a régi Jeruzsálemet elsöpörte.” (Spirit of Prophecy IV. [A prófétaság Lelke], 440–441. o.) „A nyomorúságos időben – amilyen nyomorúság nem volt, mióta nép kezdett lenni – Isten választottai mozdíthatatlanul állnak majd. Sátán és seregei nem tudják elpusztítani a leggyengébbet sem Isten szentjei közül.” (Próféták és királyok, 513. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet...

  Isten ítélete és az armageddoni csata

  „Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő minden...

  A Bárány haragja

  „A föld királyai, a fejedelmek, a gazdagok, a vezérek, a hatalmasok, és minden szolga és...

  A hűtlen pásztorokat elsöprő harag

  Előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a...

  Publicate astăzi

  Limitele iertării

  Mărturisirea păcatelor unii altora este necesară numai între agresor şi victimă (Iacov 5:16). Atunci când rănim pe cineva şi îi producem durere şi lui Dumnezeu, trebuie să îi mărturisim Lui toate păcatele noastre pentru a primi iertare deplină.

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet...

  Stima de sine

  Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare,...

  ARO 10

  Un obiect vechi așezat lângă ceva nou va face două lucruri: în primul rând, va arăta urâțenia celui vechi și va știrbi destul de mult și din frumusețea celui nou. Așadar, pune-ți ca țintă schimbarea totală și nu compromite eforturile pe care oricum le faci, dacă vrei să obții un rezultat cu adevărat bun!