Articolul precedentFii desăvârșit!
  Articolul următorAdevăr relativ sau absolut?

  A nagy nyomorúság

  „Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.” (Márk 13,19)

  „A nyomorúságos idő, amilyen még nem volt, nemsokára ránk tör, és olyan tapasztalatra lesz szükségünk, amilyennel most még nem rendelkezünk – sokan mégsem nem igyekeznek, hogy megszerezzék. A hétköznapok során gyakran előfordul, hogy a várható problémát nagyobbnak gondoljuk, mint amilyen a valóságban – de az előttünk álló végső válságra ez nem igaz.

  Senki sem képes leírni a megpróbáltatás nagyságát. És most, miközben drága Üdvözítőnk végzi értünk az elfedezés szolgálatát, arra kell törekednünk, hogy tökéletessé váljunk Krisztusban. Isten gondviselése az az iskola, amelyben meg kell tanulnunk Jézus szelídségét és alázatosságát. Az Úr mindig elénk tárja az élet valódi céljait – nem azt az utat, amelyet választanánk, mert könnyebb és kellemesebb számunkra. Senki sem hagyhatja fi gyelmen kívül vagy késleltetheti ezt a művet, csak a lélek félelmetes pusztulása árán.

  János apostol hallotta a mennyei hangot: »Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.« (Jel 12,12) Félelmetesek azok a jelenetek, amelyek ezt a kiáltást kiváltották. Sátán haragja egyre növekszik, ahogy az idő fogy, és csalása, pusztítása a nyomorúságos időben éri el tetőfokát.
  Isten hosszútűrése véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét, és megtaposta törvényét. A gonoszok átlépték
  próbatételük határát, és az Úr visszavonja védelmét, arra a vezetőre hagyva őket, akit választottak.

  Sátánnak hatalma van azok felett, akik átengedték magukat irányításának, s a Föld lakosait nagy és végső nyomorúságba hajszolja. Ahogy Isten angyalai már nem tartják ellenőrzés alatt az emberi szenvedélyek viharait, a viszály minden eleme szabadjára lesz engedve. Az egész világ rettenetesebb romlásra és pusztulásra jut, mint amilyen a régi Jeruzsálemet elsöpörte.” (Spirit of Prophecy IV. [A prófétaság Lelke], 440–441. o.) „A nyomorúságos időben – amilyen nyomorúság nem volt, mióta nép kezdett lenni – Isten választottai mozdíthatatlanul állnak majd. Sátán és seregei nem tudják elpusztítani a leggyengébbet sem Isten szentjei közül.” (Próféták és királyok, 513. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...