Articolul precedentCu ochii în patru
  Articolul următorIzvorul bunătății

  Isten népe megszabadul

  „Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fi aidat.” (Ésa 49,25)

  „Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tisztelőitől, számos országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött idő közeledtére az emberek eltervezik a gyűlölt közösség megsemmisítését. Elhatározzák, hogy egy éjszakán döntő csapást mérnek rájuk, s végképp elnémítják az ellenkezés és a dorgálás hangját.

  Isten gyermekei – egyesek a börtöncellákban, mások az erdők és a hegyek eldugott rejtekében – Istenhez könyörögnek védelemért, miközben a gonosz angyalok által befolyásolt fegyveresek a megölésüket tervezik. De amikor a válság tetőzik, Izráel Istene közbelép, hogy megszabadítsa választottait. Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már ráront zsákmányára, az éj sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre. Majd egy szivárvány, amely az Isten trónjáról áradó dicsfényben ragyog, átíveli az eget, és úgy tűnik, mintha körülzárna minden imádkozó csoportot. A dühös sokaság megtorpan. Elhal a gúnyos kiáltás. Elfeledkeznek gyilkos dühük célpontjáról.

  Szörnyű balsejtelmek között merednek Isten szövetségének jelére, és szeretnének elrejtőzni megsemmisítő fényessége elől. Isten népe ekkor egy tiszta, csengő hangot hall, amely ezt mondja: »Nézzetek fel!« És ők az égre emelve szemüket, meglátják az ígéret szivárványát.

  Eltűnnek az eget eltakaró haragos, fekete felhők, és Isten népe, mint egykor István, a mennybe tekint. Meglátják Isten dicsőségét és a trónon ülő Emberfi át.” (A nagy küzdelem, 635–636. o., Korszakok nyomában, 565–566. o.) „Miközben az egész világ sötétségben vesztegel, a szentek minden lakhelyén világosság ragyog. Ők pillantják meg Jézus második megjelenésének első fényeit.” (Próféták és királyok, 720. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...