Articolul precedentPrecum cine să mai fiu?
  Articolul următorOameni cu farmec

  Isten kinyilvánítja hatalmát

  „Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!” (Jób 34,20)

  „Isten a végső ponton mindig felkél követőiért. Amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki hatalmát.” (Bizonyságtételek V., 714. o., magyar kiadás: 507–508. o.) „Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Feltűnik a nap, és teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymásutánban. A gonoszok rémülten és csodálkozva látják e jeleneteket, az igazak pedig szent örömmel nézik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára fordulna. A folyók állóvizekké válnak. Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, mint a sok víz zúgása. Ezt mondja: »Meglett!« (Jel 16,17)” (A nagy küzdelem, 636. o., Korszakok nyomában, 566. o.)

  „Az egek erősségei megrázkódnak Isten szavára. Akkor a nap, a hold és a csillagok kimozdulnak helyükből. Nem semmisülnek meg, csak megrendülnek az Úr szavára. Sűrű, sötét felhők tornyosulnak, és ütköznek egymásba. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs (Jel 6,14), s akkor a megnyílt űrön át az Orionra tekinthettünk, ahonnan Isten szava hangzott felénk.” (Early Writings [Korai írások], 41. o.)

  „Isten Fia nem jön el addig, míg hatalmas földrengés meg nem rázza a földet, miután Isten népe meghallotta Isten hangját. Olyan rettegés és nyomorúság közepette vannak, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni, és Isten népe is szenved. Az ég felhői összetornyosulnak, egymásnak ütköznek, és nagy sötétség lesz. Akkor szózat hallatszik az égből, és a felhők kezdenek összetekeredni, mint a papírtekercs, s feltűnik az Emberfi ának ragyogó, tiszta jele. Isten gyermekei tudják, mint jelent az a felhő.” (81. kézirat, 1886) „A 144 000 diadalmaskodott. Arcukat beragyogja Isten dicsősége.” (Early Writings [Korai írások], 37. o.)

  „Amikor Isten szava véget vet népe fogságának, rettenetes ébredésben lesz részük azoknak, akik mindent elvesztettek az élet nagy küzdelmében.” (A nagy küzdelem, 654. o., Korszakok nyomában, 580. o.) „Ami Isten ellenségeinek a harag napja, az egyházának a végső szabadulásé.” (Próféták és királyok, 727. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten ítélete és az armageddoni csata

  „Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő minden...

  A Bárány haragja

  „A föld királyai, a fejedelmek, a gazdagok, a vezérek, a hatalmasok, és minden szolga és...

  A hűtlen pásztorokat elsöprő harag

  Előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a...

  Akik Őt általszegezték

  „Jézus pedig mondta: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalom jobbján,...

  Publicate astăzi

  ARO 10

  Un obiect vechi așezat lângă ceva nou va face două lucruri: în primul rând, va arăta urâțenia celui vechi și va știrbi destul de mult și din frumusețea celui nou. Așadar, pune-ți ca țintă schimbarea totală și nu compromite eforturile pe care oricum le faci, dacă vrei să obții un rezultat cu adevărat bun!

  Poți învăța multe de la găini

  Când Dumnezeu a creat animalele, le-a învățat moduri diferite de a se comporta. Trebuie să ne rugăm în fiecare zi ca Dumnezeu să ne ajute să fim buni și răbdători și apoi, asemenea puicuței galbene, să avem grijă de corpul nostru așa cum El a intenționat de la început.

  „Păcatele îţi sunt iertate”

  Vindecarea spirituală din păcat este o nevoie pe care o are întreaga omenire: cei care suferă cel mai mult nu sunt cei mai mari păcătoşi; clerul nu are autoritate să ierte. Cel care le citeşte inimile şi unora, şi altora vrea să încurajeze pe oricine să caute iertarea.

  Fii un model autentic!

  Doamne, Te rog să desăvârșești în mine un caracter din care cinstea să nu facă parte doar ocazional! Și fă din influența mea un motiv în plus pentru care oamenii care mă întâlnesc să-și dorească Cerul! Provocare: Fă tot ce poți pentru a fi cinstit în toate domeniile vieții tale! Și pentru ca cinstea să fie deplină, caută să discuți deschis cu cineva căruia i-ai greșit, recunoscând în mod cinstit limitele tale umane și cerându-i iertare!

  Isten ítélete és az armageddoni csata

  „Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő minden...