Articolul precedentPrecum cine să mai fiu?
  Articolul următorOameni cu farmec

  Isten kinyilvánítja hatalmát

  „Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!” (Jób 34,20)

  „Isten a végső ponton mindig felkél követőiért. Amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki hatalmát.” (Bizonyságtételek V., 714. o., magyar kiadás: 507–508. o.) „Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Feltűnik a nap, és teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymásutánban. A gonoszok rémülten és csodálkozva látják e jeleneteket, az igazak pedig szent örömmel nézik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára fordulna. A folyók állóvizekké válnak. Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, mint a sok víz zúgása. Ezt mondja: »Meglett!« (Jel 16,17)” (A nagy küzdelem, 636. o., Korszakok nyomában, 566. o.)

  „Az egek erősségei megrázkódnak Isten szavára. Akkor a nap, a hold és a csillagok kimozdulnak helyükből. Nem semmisülnek meg, csak megrendülnek az Úr szavára. Sűrű, sötét felhők tornyosulnak, és ütköznek egymásba. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs (Jel 6,14), s akkor a megnyílt űrön át az Orionra tekinthettünk, ahonnan Isten szava hangzott felénk.” (Early Writings [Korai írások], 41. o.)

  „Isten Fia nem jön el addig, míg hatalmas földrengés meg nem rázza a földet, miután Isten népe meghallotta Isten hangját. Olyan rettegés és nyomorúság közepette vannak, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni, és Isten népe is szenved. Az ég felhői összetornyosulnak, egymásnak ütköznek, és nagy sötétség lesz. Akkor szózat hallatszik az égből, és a felhők kezdenek összetekeredni, mint a papírtekercs, s feltűnik az Emberfi ának ragyogó, tiszta jele. Isten gyermekei tudják, mint jelent az a felhő.” (81. kézirat, 1886) „A 144 000 diadalmaskodott. Arcukat beragyogja Isten dicsősége.” (Early Writings [Korai írások], 37. o.)

  „Amikor Isten szava véget vet népe fogságának, rettenetes ébredésben lesz részük azoknak, akik mindent elvesztettek az élet nagy küzdelmében.” (A nagy küzdelem, 654. o., Korszakok nyomában, 580. o.) „Ami Isten ellenségeinek a harag napja, az egyházának a végső szabadulásé.” (Próféták és királyok, 727. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...