Articolul precedentCiocolata
  Articolul următorPrețul jertfelor

  A feltámadás reménysége

  „És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.” (Dán 12,2)

  „Isten éjfélkor szabadítja meg népét. Amint a gonoszok gúnyolódnak körülöttük, hirtelen feltűnik a Nap, és teljes erejével ragyog, s a hold megáll… Sűrű, sötét felhők tornyosulnak, egymáshoz ütődnek. Csupán egyetlen világos hely van, amely dicsfényben ragyog, ahonnan Isten szava hallatszik, mint sok vizek zúgása és morajlása, s megremegteti az eget és a földet. Ezt hatalmas földrengés követi. A sírok megnyílnak, és akik hitben haltak meg a harmadik angyal üzenete során, akik megőrizték a szent szombatot, megdicsőülve jönnek elő porágyukból, hogy részesei legyenek a békeszövetségnek, amelyet Isten köt azokkal, akik megőrizték parancsolatait.” (Early Writings [Korai írások], 285. o.)

  „Azokat, akik Jézus Krisztusban alszanak, előhívják börtönükből – dicsőséges halhatatlanságra… Ő feltámadt, drága barátaim, és ha körülményeitek elcsüggesztenek is, tudhatjátok: Jézus mellettetek áll, hogy békességet adjon néktek. Tudom, miről beszélek. Voltak időszakok, amikor úgy gondoltam, hogy a hullámok átcsapnak a fejem fölött, de akkor is úgy éreztem, hogy az én Megváltóm értékes nekem. Amikor legidősebb fiam  elvétetett tőlem, a keserűség és bánat, ami éreztem, kimondhatatlan volt, de Jézus odajött mellém, békéjét éreztem a lelkemben, és a vigasztalás kelyhét nyújtotta nekem.

  …És akkor, aki harminchat évig állt mellettem, elvétetett. Együtt munkálkodtunk a szolgálatban, de össze kellett kulcsolnom harcos kezeit, és a csendes sírba kellett helyezni őt. Bánatom megint oly nagy volt, de mindezek után vigasztalást kaptam Megváltómtól. Jézus drága nekem. Mellettem járt és… melletted is ott lesz. Lehet, hogy el kell temetnünk szeretteinket, de amikor feltámadnak, a ráncok mind eltűnnek, ott vannak, és mi ismerjük őket…

  Fel akarunk készülni arra, hogy találkozzunk drága barátainkkal, amint kijönnek sírjukból a feltámadás reggelén… Meg kell ragadnunk az evangéliumban elénk tárt reménységet, hogy hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk látni Őt, amint van.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 353. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Az igazlelkűség öve

  „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel...” (Ef 6:14)A gonoszság ellen egyedül az igazság oltalma nyújthat...

  Az Úr katonái

  „Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket...

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...