Articolul precedentMăcar de curiozitate
  Articolul următorPodoabe și tatuaje

  „A nyomorúság idején elrejt az Ő hajlékában”

  „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, s a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” (2Pét 3,10)

  „Az Úr napján, közvetlenül Krisztus eljövetele előtt, Isten haragjában villámokat küld az égből, melyek egyesülnek a földben lévő tűzzel. A hegyek égni fognak, mint a kemence, és kiöntik rettenetes lávafolyamaikat, elpusztítva kerteket, réteket, falvakat és városokat; és ahogy kiöntik olvadt ércüket, kőzettartalmukat és a felhevített sarat a folyókra, ezek felforrnak, mint a teásfazék, s óriási sziklákat és szikladarabokat lövellnek ki a földre, leírhatatlan erővel. Egész folyók száradnak ki majd. Az egész föld megrázkódik, rettenetes lávakitörések és földrengések lesznek mindenfelé. Isten csapással sújtja a Föld gonosz lakosait, amíg el nem pusztulnak.” (Spiritual Gifts [Lelki ajándékok], 82–83. o.)

  „A föld meginog, mint a részeg, és leomlik, mint a kalyiba. Minden lángokban áll, és az egek összetekerednek, mint a papírtekercs.” (HNA Bibliakommentár V., 1110. o.)

  „A földkérget szétszakítják a föld gyomrában rejtőző elemek kilövellései. Ezek elsöprik azok kincseit, akik évekig rakosgattak vagyonukhoz, nagy gazdagságot biztosítva maguknak azáltal, hogy éhbérért dolgoztatták alkalmazottaikat.” (24. kézirat, 1891)

  „A nagy, egyetemes tűzvészben egyetlen éjszaka és nap alatt semmivé lesz az egész elpazarolt élet fáradozása.” (Bizonyságtételek IV., 49. o.)

  „Igen sok emberi élet is elvész. De amint az özönvíz napjaiban Noé megőriztetett a bárkában, amit Isten szavára készített, ugyanígy a pusztulás és zűrzavar elkövetkező napjaiban is Isten lesz híveinek menedéke. A zsoltároson keresztül kijelenti: »Mert azt mondtad te: az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá, nem illet téged a veszedelem, és csapás sem közelget sátorodhoz.« (Zsolt 91,9–10) »Mert a nyomorúság idején elrejt engem az Ő hajlékában…« (Zsolt 27,5) Az Urat tegyük biztonságunkká és oltalmunkká!” (258. levél, 1907)

  „Elő kell készülni azokra a lakhelyekre, amelyeket Krisztus készít azoknak, akik szeretik Őt. Ott nyugalom lesz a földi konfl iktusoktól.” (Review and Herald, 1897. október 19.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....