Articolul precedentPlanuri mărețe
  Articolul următorPrieteni de rugăciune

  Krisztus eljövetelének napja

  „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” (Mát 24,36)

  „Isten kimondott egy mondatot, majd szünetet tartott, miközben szavai mennydörgésszerűen végigzengtek a Földön. Isten Izráele az égre tekintve figyelt a szavakra, amelyek Jahve ajkáról  hangzottak. Félelmetesen ünnepélyes jelenet volt. A szentek minden mondat végén így kiáltottak fel: Dicsőség! Hallelujah! (…)

  Az élő szentek, szám szerint 144 000, ismerték a hangot és értették a szavakat, míg a gonoszok azt gondolták, hogy mennydörgés vagy földrengés.” (Early Writings [Korai írások], 285–286., 15. o.)

  „Isten Izráele figyel, fölfelé tekint. Arcuk Isten dicsőségétől fénylik, mint a Sínai-hegyről alászálló Mózesé. A gonoszok képtelenek rájuk tekinteni. S amikor az áldás elhangzik azok felett, akik a szombat megszentelésével megdicsőítették Istent, hatalmas győzelmi kiáltás hangzik fel.” (A nagy küzdelem, 640. o., Korszakok nyomában, 569. o.) „Akkor kihirdették a jubileumot, amikor a Földnek pihennie kell. (…) Dicső fény ragyogott a szentekre. Milyen szépek voltak! A gond és gyengeség minden jele eltűnt, egészség és szépség ragyogott minden arcon. Ellenségeik úgy estek a földre, mint a halottak, nem tudták elviselni a világosságot, amely a megszabadult szentekre ragyogott. Ez a világosság és dicsőség rajtuk maradt, amíg Jézus fel nem tűnt az ég felhőiben.” (Early Writings [Korai írások], 35., 272–273. o.)

  „Láttam egy lángoló felhőt jönni onnan, ahol Jézus állt… Majd Jézust ez a felhő kelet felé vitte, ahol először megjelent a szenteknek – egy kis fekete felhőn. Ez volt az Emberfi ának jele. Miközben a felhő a Legszentebb felől keletre haladt, ami sok napot vett igénybe, Sátán zsinagógája a szentek lábánál imádkozott.” (A külföldön szétszóródott kis maradékhoz, 1846. április 6.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...