Ítélet a második adventkor

  „Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és h+C270oltakat az Ő eljövetelekor és az Ő országában…” (2Tim 4,1)

  „Az ítélet az egész világmindenség előtt történik, mert ebben az ítéletben Isten kormányzása igazolást nyer, s törvénye »szentnek, igaznak és jónak« bizonyul majd. Mindenki sorsa eldől, és az ítéletet k+D270imondják mindenkire. A bűn akkor nem tűnik majd vonzónak, és meglátszik visszataszító rútsága.” (Sons and Daughters of God [Isten fi ai és leányai], 361. o.) „Nincs olyan emberi nyelv, amely ábrázolni tudná az Emberfi a második eljövetelének jeleneteit az ég felhőiben. Dicsőségében jön el, s az Atya és a szent angyalok dicsőségében. A világosság ruhájába öltözötten érkezik, amelyet az örökkévalóság napjai óta viselt. Angyalok társulnak hozzá útján, tízezerszer tízezren. Trombita hangja hallatszik majd, amint az alvó halottakat előhívja a sírból. Krisztus hangja áthatol a síron, és »mindazok, akik a sírokban vannak, előjönnek«. »És előtte összegyűlnek majd mind a népek.« Az, aki meghalt az emberért, ítéli meg őt az utolsó napon, mert az Atya minden ítélettételt a Fiúra bízott, mert Ő az Emberfi a. Micsoda nap lesz az, amikor azok, akik elvetették Krisztust, feltekintenek rá, akit bűneik általszegeztek.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

  „Jézus második eljövetelekor azok, akik elfordultak Tőle a földi, hétköznapi dolgokhoz, önző érdekeket és világi megbecsülést keresve, elismerik tévedésüket. Erről beszél a Jelenések könyve szerzője: a Föld minden nemzetségéről, minden emberről, akik siratják Jézust. Ők azok, akik általszegezték. Ezek a szavak nemcsak azokra vonatkoznak, akik valósággal átszegezték, a Golgota keresztjére feszítve Krisztust, hanem mindazokra, akik gonosz beszédükkel, helytelen tetteikkel szegzik át Őt ma is.” (Signs of the Times, 1903. január 28.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...