Ítélet a második adventkor

  „Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és h+C270oltakat az Ő eljövetelekor és az Ő országában…” (2Tim 4,1)

  „Az ítélet az egész világmindenség előtt történik, mert ebben az ítéletben Isten kormányzása igazolást nyer, s törvénye »szentnek, igaznak és jónak« bizonyul majd. Mindenki sorsa eldől, és az ítéletet k+D270imondják mindenkire. A bűn akkor nem tűnik majd vonzónak, és meglátszik visszataszító rútsága.” (Sons and Daughters of God [Isten fi ai és leányai], 361. o.) „Nincs olyan emberi nyelv, amely ábrázolni tudná az Emberfi a második eljövetelének jeleneteit az ég felhőiben. Dicsőségében jön el, s az Atya és a szent angyalok dicsőségében. A világosság ruhájába öltözötten érkezik, amelyet az örökkévalóság napjai óta viselt. Angyalok társulnak hozzá útján, tízezerszer tízezren. Trombita hangja hallatszik majd, amint az alvó halottakat előhívja a sírból. Krisztus hangja áthatol a síron, és »mindazok, akik a sírokban vannak, előjönnek«. »És előtte összegyűlnek majd mind a népek.« Az, aki meghalt az emberért, ítéli meg őt az utolsó napon, mert az Atya minden ítélettételt a Fiúra bízott, mert Ő az Emberfi a. Micsoda nap lesz az, amikor azok, akik elvetették Krisztust, feltekintenek rá, akit bűneik általszegeztek.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

  „Jézus második eljövetelekor azok, akik elfordultak Tőle a földi, hétköznapi dolgokhoz, önző érdekeket és világi megbecsülést keresve, elismerik tévedésüket. Erről beszél a Jelenések könyve szerzője: a Föld minden nemzetségéről, minden emberről, akik siratják Jézust. Ők azok, akik általszegezték. Ezek a szavak nemcsak azokra vonatkoznak, akik valósággal átszegezték, a Golgota keresztjére feszítve Krisztust, hanem mindazokra, akik gonosz beszédükkel, helytelen tetteikkel szegzik át Őt ma is.” (Signs of the Times, 1903. január 28.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet...

  Isten ítélete és az armageddoni csata

  „Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő minden...

  A Bárány haragja

  „A föld királyai, a fejedelmek, a gazdagok, a vezérek, a hatalmasok, és minden szolga és...

  A hűtlen pásztorokat elsöprő harag

  Előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a...

  Publicate astăzi

  Limitele iertării

  Mărturisirea păcatelor unii altora este necesară numai între agresor şi victimă (Iacov 5:16). Atunci când rănim pe cineva şi îi producem durere şi lui Dumnezeu, trebuie să îi mărturisim Lui toate păcatele noastre pentru a primi iertare deplină.

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet...

  Stima de sine

  Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare,...

  ARO 10

  Un obiect vechi așezat lângă ceva nou va face două lucruri: în primul rând, va arăta urâțenia celui vechi și va știrbi destul de mult și din frumusețea celui nou. Așadar, pune-ți ca țintă schimbarea totală și nu compromite eforturile pe care oricum le faci, dacă vrei să obții un rezultat cu adevărat bun!