Akik Őt általszegezték

  „Jézus pedig mondta: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalom jobbján, és eljőni az ég felhőivel.” (Márk 14,62)

  „Amint a zsidó nép vezetői Jézus Krisztus dicsőségét szemlélik, visszaemlékeznek arra, hogyan bántak az Emberfi ával, hogyan csúfolták Őt, és miként zárkóztak fel a nagy hitehagyó mellett. Világosan látják az egykori jeleneteket. Mindaz, amit Jézus tett, amit mondott, a megaláztatás, ahová alászállt, hogy megmentse őket a bűn szennyétől, elvonul előttük, kárhoztatva őket. Eszükbe jut, amint belovagolt Jeruzsálembe, és látták, hogy könnyekre fakadt, keseregve a  megátalkodott város felett, amely nem fogadja el üzenetét. Ismét felhangzik fülükben a szelíd aggódás hangja, melyet oly sokszor hallottak. A Getsemáne-kertbeli jelenet is megelevenedik előttük, és hallják Krisztus megrázó imáját: »Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár.« (Mát 26,39)

  Pilátus hangját is hallják, amint azt mondja: »Egyáltalán nem találok benne bűnt.« Látják a szégyenteljes jelenetet a kihallgatási teremben, amikor Barabbás ott állt Krisztus mellett, és megvolt a kiváltságuk, hogy a bűntelent válasszák. Ismét Pilátus szavát hallották: »Tehát kit bocsássak el néktek? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?« Hallották a választ: »Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!« Amikor Pilátus megkérdezte: »Mit cselekedjek akkor Jézussal?«, a válasz így hangzott: »Feszítsd meg!« Majd megint látják áldozatukat, amint hordozza a kereszt kárhoztatását. Hallják a diadalmas hangokat, amint gúnyosan kiáltják: »Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni!« Most azonban nem a Getsemáne-kertben látják Őt, sem a kihallgatásnál, és nem a Golgota keresztjén. Megaláztatásának jelei eltűntek, és most Isten arcába néznek – az arcba, melyet leköptek, melyet a papok és vezetők kezükkel ütöttek. Az igazság most a maga eleven mivoltában nyilatkozik meg előttük.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  A csatamező

  „Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,...

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...