Akik Őt általszegezték

  „Jézus pedig mondta: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalom jobbján, és eljőni az ég felhőivel.” (Márk 14,62)

  „Amint a zsidó nép vezetői Jézus Krisztus dicsőségét szemlélik, visszaemlékeznek arra, hogyan bántak az Emberfi ával, hogyan csúfolták Őt, és miként zárkóztak fel a nagy hitehagyó mellett. Világosan látják az egykori jeleneteket. Mindaz, amit Jézus tett, amit mondott, a megaláztatás, ahová alászállt, hogy megmentse őket a bűn szennyétől, elvonul előttük, kárhoztatva őket. Eszükbe jut, amint belovagolt Jeruzsálembe, és látták, hogy könnyekre fakadt, keseregve a  megátalkodott város felett, amely nem fogadja el üzenetét. Ismét felhangzik fülükben a szelíd aggódás hangja, melyet oly sokszor hallottak. A Getsemáne-kertbeli jelenet is megelevenedik előttük, és hallják Krisztus megrázó imáját: »Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár.« (Mát 26,39)

  Pilátus hangját is hallják, amint azt mondja: »Egyáltalán nem találok benne bűnt.« Látják a szégyenteljes jelenetet a kihallgatási teremben, amikor Barabbás ott állt Krisztus mellett, és megvolt a kiváltságuk, hogy a bűntelent válasszák. Ismét Pilátus szavát hallották: »Tehát kit bocsássak el néktek? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?« Hallották a választ: »Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!« Amikor Pilátus megkérdezte: »Mit cselekedjek akkor Jézussal?«, a válasz így hangzott: »Feszítsd meg!« Majd megint látják áldozatukat, amint hordozza a kereszt kárhoztatását. Hallják a diadalmas hangokat, amint gúnyosan kiáltják: »Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni!« Most azonban nem a Getsemáne-kertben látják Őt, sem a kihallgatásnál, és nem a Golgota keresztjén. Megaláztatásának jelei eltűntek, és most Isten arcába néznek – az arcba, melyet leköptek, melyet a papok és vezetők kezükkel ütöttek. Az igazság most a maga eleven mivoltában nyilatkozik meg előttük.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet...

  Isten ítélete és az armageddoni csata

  „Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő minden...

  A Bárány haragja

  „A föld királyai, a fejedelmek, a gazdagok, a vezérek, a hatalmasok, és minden szolga és...

  A hűtlen pásztorokat elsöprő harag

  Előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a...

  Publicate astăzi

  Limitele iertării

  Mărturisirea păcatelor unii altora este necesară numai între agresor şi victimă (Iacov 5:16). Atunci când rănim pe cineva şi îi producem durere şi lui Dumnezeu, trebuie să îi mărturisim Lui toate păcatele noastre pentru a primi iertare deplină.

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet...

  Stima de sine

  Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare,...

  ARO 10

  Un obiect vechi așezat lângă ceva nou va face două lucruri: în primul rând, va arăta urâțenia celui vechi și va știrbi destul de mult și din frumusețea celui nou. Așadar, pune-ți ca țintă schimbarea totală și nu compromite eforturile pe care oricum le faci, dacă vrei să obții un rezultat cu adevărat bun!