Articolul precedentStima de sine
  Articolul următorZiua în care măștile vor cădea

  A végső harc jellege

  „Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet az Úré, a Seregek Uráé Káldea földén.” (Jer 50,25)

  „Isten felhasználja a természet erőit, hogy megtörje ellenségei hatalmát. »Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az Ő rendelését cselekszik.« (Zsolt 148,8) Amikor a pogány emoreusok elhatározták, hogy dacolnak az Úr akaratával, Isten közbeavatkozott, nagy köveket hullatva az égből Izráel ellenségeire. A Szentírás kijelentése szerint még nagyobb ütközetre kerül majd sor a földi történelem utolsó szakaszában, amikor »felnyitja az Úr az Ő tárházát, és előhozza haragjának fegyvereit« (Jer 50,25). »Eljutottál-e a hónak tárházához? – kérdezi Isten –, vagy a jégeső tárházát láttad-e? Amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára.« (Jób 38,22–23) A próféta leírja a pusztulást, amely bekövetkezik majd, amikor »nagy szózat jön ki a mennyei templomból«, és kijelenti: »Meglett!… és nagy jégeső, mint egy-egy talentom, szállt az égből az emberekre.« (Jel 16,17. 21)” (Pátriárkák és próféták, 509. o., magyar kiadás: 454. o.)

  „A földi történelem utolsó napjaiban háború fog dúlni.” (Review and Herald, 1897. október 19.) „A gonosz erői nem adják fel a küzdelmet harc nélkül. De a Gondviselés is kiveszi részét az armageddoni csatából. Az Úr seregének fejedelme a menynyei angyalok élére áll, hogy irányítsa a csatát. Akinek öltözékére ez a név van írva: királyok Királya és uraknak Ura, Ő vezeti előre a menny seregeit fehér lovakon, tiszta fehér vászonba öltözötten.” (HNA Biblia-kommentár VII., 982–983. o.)

  „Amikor Krisztus újra eljön a Földre, akkor megrázza »nemcsak a földet, hanem az eget is« (Zsid 12,26). »Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba.« »Az ég mint írás egybehajtatik.« (Ésa 24,20; 34,4) »Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.« (2Pét 3,10) »De az Úr az Ő népének oltalma és az Izráel fi ainak erőssége!« (Jóel 3,16)” ( Jézus élete, 780. o., Magyar kiadás: 691. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...

  Az utolsó ítélet

  „És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani Isten előtt; és könyvek nyittattak meg, majd...

  Az új Jeruzsálem elleni támadás

  „Sátán… kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket… hogy egybegyűjtse őket háborúra…” (Jel...

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...