Articolul precedentmyBible
  Articolul următorDragostea pentru familia spirituală

  „Mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát”

  „Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát, és kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” (Ján 5,28–29)

  „Az Életadó előszólítja majd megvásárolt tulajdonát az első feltámadáskor. Addig a diadalmas óráig, amikor az utolsó trombita felharsan, és az óriási sereg kijön örök győzelemre, minden alvó szent biztonságban van, védelem alatt, mint drága ékkő, akiket Isten név szerint ismer. Az Üdvözítő hatalma által, aki bennük lakozott, míg éltek, és mert isteni természet részesei voltak, előhozatnak a halálból.

  »Eljön az óra – mondta Krisztus –, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát, és kijönnek.« Ez a hang visszhangzik mindenütt, és minden szent, aki Jézusban alszik, felkel és elhagyja börtönét.

  Akkor a jellem erénye, amelyet Krisztus igaz élete által nyertünk, a Magasságoshoz kapcsol minket.
  Az alvó szentek diadala dicső lesz a feltámadás reggelén… Az Életadó halhatatlansággal koronázza meg mindazokat, akik kijöttek a sírból.

  Ott áll a feltámadott sereg. Az utolsó gondolat a halálé és fájdalmáé volt, ám most hirdetik: »Halál, hol a te fullánkod? Sírgödör, hol a te diadalmad?« Övék a halhatatlanság, és fölemelkednek, hogy  találkozzanak Urukkal…

  Angyalok állnak mindkét oldalon… Felhangzik az angyali kórus, és a győzelem énekét éneklik. A megváltottak serege csatlakozik hozzájuk… Ó, micsoda zene! Tökéletes a harmónia. Minden hang ezt hirdeti: »Méltó a megöletett Bárány!… Lelke szenvedése folytán látni fog.«” (Sons and Daughters of God [Isten fi ai és leányai], 359. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Az igazlelkűség öve

  „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel...” (Ef 6:14)A gonoszság ellen egyedül az igazság oltalma nyújthat...

  Az Úr katonái

  „Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket...

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...