A családok újra egyesülnek

  „Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedeted jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid viszszajönnek az ő határaikra.” (Jer 31,16–17)

  „Jézus Krisztus az ég felhőin jön el nagy dicsőségben. Ragyogó angyalok sokasága kíséri majd. Eljön, hogy feltámassza a halottakat, és átváltoztassa az élő szenteket dicsőségről dicsőségre, s magához vegye azokat, akik szerették Őt és megtartották parancsolatait. Nem feledkezett meg róluk, sem ígéretéről. A családtagok újra együtt lehetnek.” ( Jézus élete, 632. o., magyar kiadás: 548. o.)

  „Isten napja nyilvánvalóvá teszi, milyen sokat köszönhet a világ az istenfélő anyáknak… »Amikor ítélők ülnek le és könyvek nyittatnak meg«, amikor a nagy Bíró »Jól vagyon«-ját kihirdetik és a halhatatlan dicsőség koronáját teszik a győzők homlokára, sokan felemelik koronáikat a világegyetem színe előtt, és édesanyjukra mutatva azt mondják: Ő tett engem azzá, ami vagyok az Isten kegyelme által. Az ő tanítása, imádságai áldásul szolgáltak, örök üdvösségemre. (…)

  A szülők kimondhatatlan örömmel nézik a gyermekeiknek adott koronát, fehér ruhát és hárfát. A félelem napjai véget értek. Reménységük beteljesedett, nem hiába fáradoztak: a könnyekkel és imádsággal elvetett mag termést hozott, amely végül örömmel lett betakarítva. Gyermekeik üdvözültek.” (Signs of the Times, 1910. október 11.; 1886. július 1.) „Ó, régóta emlegetett, régóta remélt, nagy várakozással szemlélt, de teljesen soha meg értett, csodálatos üdvösség!” (A nagy küzdelem, 645. o.) 

  „Hűséges követőinek Krisztus mindennapi társa és ismerős barátja volt. Szoros kapcsolatban és állandó közösségben éltek Istennel. Az Úr dicsősége rajtuk támadt fel, bennük tükröződik vissza Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Most pedig örvendeznek a mennyei Király ragyogásának és dicsőségének fényes sugaraiban, az Ő fenségében. Elkészültek a mennyel való közösségre, mert a menny a szívükben van.” (Krisztus példázatai, 421. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...