Articolul precedentAccentul pe minte!
  Articolul următorO biserică de „îngeri”!

  A hűségeseknek elkészített koronák

  „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” (2Tim 4,7–8)

  „Isten gyönyörködve tekint az igazakra, nyíltakra és becsületesekre. Angyalokra bízták az ilyen emberek koronájának elkészítését, s az Isten trónjáról áradó fény ezeken a ragyogó koronákon tükröződik majd vissza.” (Bizonyságtételek V., 96. o., magyar kiadás: 75. o.)

  „Beszélgessünk mennyei dolgokról. Beszéljünk Jézusról, szeretetteljes lényéről, dicsőségéről, irántunk megnyilatkozó, soha meg nem szűnő szeretetéről, és hagyjuk, hogy szívünk túlcsorduljon a Jézus iránt érzett szeretettől és hálától. Ő meghalt, hogy megmentsen minket. Legyetek készen, hogy találkozzatok Uratokkal békességben! Akik elkészülnek arra, hogy elfogadják az élet soha el nem halványuló koronáját, örökké Isten országában lakoznak majd Krisztussal, a mennyei angyalokkal, és azokkal, akiket Krisztus drága vére megváltott.

  Ama napon az üdvözültek az Atya és a Fiú dicsőségében tündökölnek majd. A mennyei angyalok, megérintve aranyhárfáikat, üdvözlik a királyt és győzelmének gyümölcseit – azokat, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Felcsendül a diadalének, és betölti a mennyet. Krisztus diadalmaskodott. Belép a mennyei csarnokokba megváltottaival – azokkal, akik tanúsítják, hogy szenvedésteljes, önfeláldozó küldetése nem volt hiábavaló.” (Sons and Daughters of God [Isten fi ai és leányai], 362. o.)

  „A dicsőség koronája ékesíti majd azok homlokát, akik várják Jézust, akik vágyódnak az Üdvözítő megjelenésére. A várakozókat koronázzák meg dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal a mennyben. Nem kell a világ megbecsüléséről vagy nagyjainak dicséretéről beszélned. Ez mind hiábavalóság. 

  Csak érintse őket Isten ujja, és nemsokára visszatérnek a porba. Azt akarom becsülni, ami maradandó, ami halhatatlan, ami nem pusztul el soha – egy koronát, amely minden más fejdísznél értékesebb, melyet valaha uralkodók homlokára helyeztek.” (Review and Herald, 1869. augusztus 17.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Az igazlelkűség öve

  „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel...” (Ef 6:14)A gonoszság ellen egyedül az igazság oltalma nyújthat...

  Az Úr katonái

  „Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket...

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...