Articolul precedentDeturnări
  Articolul următorSabatul, cerul și Noul Pământ

  Hazafelé tartunk

  „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok.” (Luk 21,28)

  „Krisztus eljövetele közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. A nagy küzdelem a végéhez közeledik. A csapások már megkezdődtek. Az Úr ünnepélyesen fi gyelmeztet: »Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.« (Mát 24,44)

  A világtörténelem záró jeleneteinek idején élünk. A jövendölések gyors egymásutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Nincs vesztegetni való időnk, egyetlen perc sem! Ne aludjunk az őrhelyünkön. Senki ne mondja szívében vagy tetteivel: »Halogatja Urunk az eljövetelét.« A figyelmeztetés komoly szavaival hirdessük Krisztus közeli eljövetelét. Késztessük az embereket mindenfelé arra, hogy tartsanak bűnbánatot és meneküljenek a közelgő harag elől. Rázzuk fel őket, hogy lássanak azonnal az előkészülethez, mert nem tudjuk, mi következik. Lelkészek és hívők menjenek el mindenhová, és mondják meg a közönyöseknek és nemtörődömöknek, hogy addig keressék az Urat, amíg megtalálható. A munkások mindenhol aratnivalóval találkoznak, ahol csak hirdetik a Biblia elfelejtett igazságait. Meglelik majd azokat, akik szívesen elfogadják az igazságot, és a lelkek megnyerésének szentelik életüket.

  Az Úr hamarosan eljön – álljunk készen, hogy nyugodtan várhassuk. Határozzuk el, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a világosság terjesztéséért a környezetünkben. Ne csüggedjünk, hanem legyünk derűsek, és mindig Jézusra nézzünk, mert hamarosan eljön, s készen kell várnunk megjelenését. Milyen dicső lesz megpillantani Őt, s megváltottaiként fogadni üdvözlését! Régóta várunk, de reménységünk ne halványuljon el. Ha mindig Krisztus szépségét szemléljük, akkor örökre áldottak leszünk. Hangosan kell hirdetnem: Hazafelé tartunk! Közeledünk az időhöz, amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye megváltottait.

  Régóta várjuk Üdvözítőnk eljövetelét. De az ígéret egy hajszálnyival sem bizonytalanabb. Nemsokára megígért otthonunkban leszünk. Ott Jézus az Isten trónjától áradó víz mellé vezet majd, és mindent elmagyaráz, ami földi életünkben történt, a próbákat, amelyeken átvezetett, hogy tökéletesítse jellemünket. Ott majd meglátjuk az Édent, teljes dicsőségében és szépségében. Az Üdvözítő lába elé tesszük majd koronáinkat, melyeket fejünkre helyezett, és aranyhárfáinkon játszva betöltjük a mennyet Isten dicséretével.” (Bizonyságtételek VIII., 252–254. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....