Articolul precedentDoar Dumnezeu poate!
  Articolul următorApreciază creșterea!

  Az üdvözültek hálája

  „És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfi ai közül, énvelem cselekedtétek meg.” (Mát 25,40)

  „Az Isten népe védelmében véghezvitt minden tettünket úgy jutalmazza mennyei Atyánk, mintha Őérte tettük volna.” (My Life Today [Az én életem ma], „Milyen elégedett lesz minden egyes arató, amikor meghallja Jézus tiszta hangját, amint ezt mondja: »Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az
  országot, ami néktek készíttetett a világ alapítása óta!« Lépjetek be Uratok örömébe!

  A Megváltó megdicsőül, mert nem halt meg hiába. Az örvendező szívű megváltottak, akik együtt munkálkodtak Istennel, örömmel látják majd, hogy nem hiába fáradoztak a pusztuló, haldokló bűnösökért. Elfelejtették már a küzdelemmel, nehézségekkel teli órákat, a zavaró körülményeket, a szív bánatát, amikor néhányan elutasították azokat a dolgokat, amelyek a békességükre valók. Többé nem emlékeznek a sok fájdalomra, amint azokat nézik, akiket meg akartak nyerni Jézus Krisztus számára, és látják őket az üdvözültek között. Ők is Isten irgalmának és az Üdvözítő szeretetének gyümölcsei. A dicséret és hála éneke tölti be a mennyet. (…)

  A menny lakosai között nem lesz több viszály. Üdvözöljük majd a megváltottak szent családját, és hallgatjuk Krisztus szavait: »Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely tinéktek készíttetett a világ alapítása óta!« Megérintjük aranyhárfáinkat, és a menny gazdag zenével telik meg.
  Jézus lábaihoz tesszük csillogó koronáinkat, és dicsőséget adunk Néki, aki győzedelmeskedett értünk.

  Talán vannak dolgok, amiket nem értünk. A Szentírás néhány kijelentése titokzatosnak tűnik, mert túl van az emberi felfogóképesség határán. De amint Üdvözítőnk az élő vizekhez vezet minket, világossá teszi előttünk mindazt, amit nem értettünk pontosan.” (Review and Herald, 1907. október 10.; augusztus 8.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...