„Az odafelvalókkal törődjetek!”

  „Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.” (Kol 3,2)

  „Amikor Isten népe e világ dolgai helyett a mennyre tekint, meglátja az irgalmasságot, a jóságot és a szánalmat, amelyet Isten tanúsít az emberek iránt. Szeretete válaszadásra készteti követőit: életük megmutatja majd a körülöttük lévőknek, hogy Isten Lelkének irányítása és uralma alatt állnak, s az odafelvalókkal törődnek, nem a földiekkel.

  Amikor a mennyről elmélkedünk, a legemelkedettebb gondolatoknál időzhetünk, melyek csak befogadhatók értelmünk számára, de lehetetlen, hogy felfogjuk az örökkévalóság hatalmas titkát. Ám ha egész jellemünket a mennyről való gondolkodás befolyásolja, ez felemelő hatást gyakorol értelmünkre.

  Amikor arra gondolunk, hogyan jött el Krisztus a világunkba, hogy meghaljon az emberért, megértünk valamit a megváltásunkért hozott áldozatából, és meglátjuk, hogy Isten nélkül nem létezik igazi jóság és nagyság. 

  Csak a Golgota keresztjéről ragyogó világosságban látjuk meg a bűn mélységét, és hogy a bűn miatt hová hullott alá az emberiség. Csak a mennyei világosságban érthetünk meg bármit is a megváltás csodájából.

  Nemsokára otthon leszünk, és meghalljuk az Üdvözítő hangját, amint ezt mondja: »Küzdelmeitek véget értek. Lépjetek be Uratok örömébe!« Hallani szeretném ezeket az áldott szavakat. Dicsérni, áldani akarom Megváltónkat.

  Tisztelni akarom azt, aki a trónon ül, s arra vágyom, hogy hangomat újra meg újra visszhangozzák a menny csarnokai. Isten minden segítséget és erőt megad nekünk, és akkor megízlelhetjük az eljövendő világ örömeit.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 368. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...