A megváltottak jutalma

  „Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.” (1Kor 3,14)

  „Amikor a hűségesek Isten és a Bárány trónja köré gyűlnek, dicső lesz a jutalmuk. Isten dicsőségét látva János halottként esett össze, nem bírta elviselni a fenséges látványt. De amikor Isten gyermekei halhatatlanságot öltenek magukra, úgy látják majd Őt, amint van. A trón előtt állnak, mert a szeretett

  Fiú elfogadta őket. Isten minden álnokságukat eltörölte, minden bűnüket elfedte. Most már láthatják az Úr királyi székének teljes dicsőségét. Részt vettek Krisztus szenvedéseiben, munkatársai voltak a megváltásban, részestársai az örömben; ott látják Isten országában a megmentetteket, akik Istent fogják dicsőíteni az örökkévalóságon át.

  Azon a napon a megváltottak az Atya és a Fiú dicsőségében ragyognak majd. Az angyalok hárfáikat pengetve üdvözlik a Királyt és győzelmének gyümölcseit – azokat, akik megmosták és fehérré tették ruhájukat a Bárány vérében. Diadalének csendül majd fel, és betölti az egész mennyet. Krisztus győzelmet aratott. A mennyei udvarokba lép megváltottai kíséretében, akik tanúsítják, hogy szenvedése és áldozata nem volt hiábavaló.

  A földi zarándokokra a mennyben otthon, az igazak ruhája, a dicsőség koronája és a győzelem pálmái várnak. Minden, ami Isten gondviselésében érthetetlen volt számukra, a mennyben világossá válik. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges elménk csak zavart és meg nem valósult ígéreteket látott, ott a legtökéletesebb és leggyönyörűbb összhangra lelünk majd. Megtudjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el a legnehezebben elviselhető tapasztalatokat. Amikor rájövünk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgált, kimondhatatlan öröm tölti be a szívünket.

  Testvéreim, siessetek, készüljetek fel Krisztus eljövetelére! Napról napra vessétek ki szívetekből a világ szeretetét. Értsétek meg tapasztalatból, mit jelent közösségben lenni Krisztussal. Készüljetek fel az ítéletre, hogy amikor Jézus eljön, azok között lehessetek, akik békében találkoznak Vele.”  (Bizonyságtételek IX., 285–286. o., magyar kiadás: 193–194. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...