Articolul precedentFii înțelept!
  Articolul următorUn exemplu de pocăință

  „Amiket szem nem látott, fül nem hallott…”

  „Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.” (1Kor 2,9)

  „Akik igazán szeretik Istent, arra vágyódnak, hogy mások áldására lehessenek talentumaikkal, melyeket Istentől kaptak. A menny kapui szélesre tárulnak majd, hogy befogadják őket, és a dicsőség Királyától hallhatják e szavakat: »Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.« (Mát 25,34) A megváltottak örömmel látják majd a hajlékokat, melyeket Jézus készített számukra. Ott nem lesznek hitványak és gonoszok, hanem csak azok, akik isteni segítséggel tökéletes jellemet alakítottak ki. Krisztus vére eltávolított minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, s dicsősége – amely a Nap ragyogását is felülmúlja – tündököl bennük. Jellemének erkölcsi szépsége és tökéletessége ragyog át rajtuk. Isten trónja előtt hiba és fogyatékosság nélkül valók, s osztoznak az angyalok méltóságában és előjogaiban.

  »Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.« Tekintettel a dicső örökségre, amely a miénk lehet: »Mit adhat az ember váltságul a maga lelkéért?« (Mát 16,26) Lehet szegény, mégis gazdagsága és méltósága lehet önmagában, amilyet a világ soha nem tudna adni. A megváltott és bűntől megtisztított lélek páratlan értékű az Isten szolgálatára szánt minden nemes tulajdonságával.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 367. o.)

  „Örökre az áldott otthonban lakozni, lélekben, testben és elmében Teremtőnk tökéletes hasonlóságát hordozni, nem a bűn és átok sötét nyomait, s végtelen korszakokon át fejlődni a bölcsességben és szentségben, ismeretben, felfedezve a gondolkodás új területeit, új csodákra, új dicsőségekre lelni, növekedve az ismeretben, örömben és szeretetben, megismerve azt, ami eddig meghaladta képességeinket, a végtelen örömöt, szeretetet és bölcsességet – ez az a cél, amelyre a keresztény reménysége irányul.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 55. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...