Articolul precedentÎnțelepciune
  Articolul următorUn exemplu de tată

  Jog az élet fájához

  „A folyóvízen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.” (Jel 22,2)

  „Éden kertjében az élet fáján termő gyümölcsnek természetfölötti jó tulajdonságai voltak. Aki evett a fáról, örök életet nyert. A fa gyümölcse a halál ellenszere volt… A bűnbeesés után a mennyei gazda átültette az élet fáját a mennyei Paradicsomba.” (Bizonyságtételek VIII., 288. o.) „A megváltott szentek, akik szerették Istent és megtartották parancsolatait, bemennek a kapukon a városba, és joguk lesz arra, hogy egyenek az élet fájáról. Szabadon vehetnek róla, miképpen ősszüleink is a bűnbeesésük előtt.

  E halhatatlan fának a levelei a nemzetek gyógyítására valók. Az emberek minden fájdalma eltűnik. Többé soha nem éreznek betegséget, szomorúságot és halált, mert az élet fájának levelei meggyógyították őket. Jézus meglátja lelke szenvedésének gyümölcseit, és megelégszik, amikor a megváltottak, akik szomorúságnak, fáradságos munkának és szenvedéseknek voltak kitéve és átok alatt gyötrődtek, összegyűlnek az élet fája körül, hogy egyenek halhatatlanságot adó gyümölcséből. Ősszüleink ehhez való jogukat eljátszották Isten parancsának figyelmen kívül hagyásával. De többé nem leszünk kitéve annak a veszélynek, hogy ismét elveszítjük jogunkat az élet fájához, mert aki ősszüleinket bűnre csábította, nemsokára elpusztul a második halálban.” (My Life Today [Az én életem ma], 355. o.)

  „Az Isten minden parancsa iránti engedelmesség volt a feltétele, hogy ehessenek az élet fájáról. Ádám engedetlensége miatt elbukott… A Krisztus általi engedelmesség a jellem tökéletességét adja az embernek, és jogot az élet fájához. Jézus Krisztus egyértelműen megfogalmazza, milyen feltétele van annak, hogy az ember ismét részesülhessen a fa gyümölcséből: »Boldogok, akik megtartják az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.« (Jel 22,14)” (HNA Biblia-kommentár I., 1086. o.)

  „A rég elveszített Édenbe, az élet fájához visszavitt üdvözültek növekedni fognak, mígnem elérik kezdetben kapott méltóságteljes magasságukat. A bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és Krisztus hű gyermekei »az Úrnak, a mi Istenünknek« szépségét viselik majd testben, lélekben, értelemben.

  Uruk tökéletességét tükrözik. Ó, sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán soha meg nem értett, csodálatos üdvösség!” (A nagy küzdelem, 645. o., Korszakok nyomában, 573. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....