Articolul precedentAi curaj sa ceri
  Articolul următorPoteca ce duce acasă

  A szivárvánnyal körülvett trón

  „Hallottam szózatot az égből, mint sok vizek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallottam hárfások szavát, akik a hárfájukkal hárfáztak. És énekeltek mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a  száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről.” (Jel 14,2–3)

  „A trón feletti szivárvány örökkévaló bizonyságtétel: »Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.« (Ján 3,16) Ahogy a szivárványt a felhőben a napfény és a zápor egyesülése alakítja ki, úgy képviseli a királyi széket körülvevő szivárvány az irgalom és igazság egyesült erejét. Nem az igazságnak kell egyedül fenntartania, mert ez elhomályosítaná a trón feletti szivárvány dicsőségét, és az ember csak a törvény büntetését látná. De ahol nincs igazság, ott nem lenne stabilitása Isten kormányzatának. Az ítélet és irgalom együttese teszi teljessé az üdvösséget…

  Az irgalom felhív bennünket, hogy lépjünk be a kapukon Isten városába, az igazság pedig minden engedelmes léleknek megad minden kiváltságot – mint a királyi család tagjának, a mennyei király gyermekének. Ha jellemünk fogyatékos lenne, nem léphetnénk be a kapukon, melyeket az irgalom megnyitott az engedelmesek előtt. Mert az igazság ott áll a kapunál, és szentséget igényel mindenkitől, aki látni fogja Istent.

  Ha hatályon kívül helyeznék az igazságot, kinyithatná-e az isteni irgalom a kapukat az egész emberiség előtt, a jellemre való tekintet nélkül? A hűtlenné válás és lázadás rosszabb feltételei alakulnának ki a mennyben, mint mielőtt Sátánt kiűzték. A menny békéje, boldogsága és összhangja megtörne. A mennybe érkezés nem változtatja meg az ember jellemét; a megváltottak boldogsága abból fakad, hogy jellemük már a Földön átalakult Krisztus képmására. A szentek először a földi életben voltak szentek.

  Az ember üdvösségének – amiért Krisztus ilyen áldozatot hozott – van egyedül értéke, mert ez szabadít meg a bűntől… Isten törvényét tehát nem gyengíti az evangélium, de a bűn hatalma megtörik, és az irgalom jogarát a bűnbánó bűnös felé nyújtják… Isten sohasem feledkezik meg követőiről a gonosz ellen vívott küzdelmükben. Jézusról beszéljünk, Őróla elmélkedjünk!” (Review and Herald, 1892. december 13.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....