Articolul precedentCu Domnul meu!
  Articolul următorAdevărul spus pe dos

  Az üdvözültek nagy sokasága

  „Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak.” (Jel 7,9)

  „Minden ágazatból, nyelvből, nemzetből és népből ott állnak Isten és a Bárány királyiszéke előtt, szeplőtelen, folt nélküli ruhában és drágakövekkel ékesített koronákkal. Az angyal azt mondta: »Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat és megfehérítették«, míg azok, akik inkább a gyönyöröket szerették, mint Istent, az önmaguktól semmit meg nem tagadók, az engedetlenek elveszítették mind a két világot. Sem a földi, sem a halhatatlan élet nem az övék.

  Azok a diadalmas emberek, akik most a győzelem énekét éneklik a mennyben, megjárták a földi szenvedések tüzes kemencéjét. A szűkölködésből, éhségből és gyötrelemből jöttek, a teljes önmegtagadásból és a csalódásokból.

  Nézz rájuk, a győztesekre! Nem szegények többé, nem bánkódnak többé, s nem gyűlöletesek más emberek előtt a Krisztusért. Nézd mennyei öltözéküket, amely fehér és ragyogó, minden királyi ruhánál gazdagabb. Nézd hit által drágakövekkel kirakott koronáikat – egyetlen földi uralkodó homlokát sem ékesítette ilyen diadém.

  Figyeld hangjukat, amint hozsannát énekelnek, a győzelem pálmaágait lengetve. Dallamos zene tölti be a mennyet, amint felhangzanak e szavak: Méltó, méltó a megöletett Bárány, aki ismét feltámadt, örökre. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé. És az angyali sereg visszhangozza az örömteli, diadalmas éneket: »Ámen: Áldás és dicsőség, hálaadás és tisztesség, hatalom és erő a mi Istenünknek, mind örökkön-örökké.« (Jel 7,12)

  Ama napon nyilvánvaló lesz, hogy az igaz életűek voltak a bölcsek, míg a bűnösök és engedetlenek ostobán cselekedtek… Szégyen és örök megvetés az osztályrészük. Akik együttműködtek Krisztussal, a mennyei trón közelében lesznek, tisztaságba és az örök igazságosság ruháiba öltözve.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 371. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...