Articolul precedentLion Alert!
  Articolul următorZece verbe pentru a fi un om de nota 10

  Gondolkozzunk a mennyei eseményekről!

  „És mondtam néki: Uram, te tudod. És mondta nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel 7,14)

  „János fehér ruhába öltözött csoportot látott… Isten templomában voltak. Ez történik mindazokkal, akik megragadták Krisztus érdemeit és megmosták ruháikat az Ő vérében. Isten mindent megtett, hogy Jézus Krisztussal trónjára ülhessünk, de ennek feltétele, hogy legyünk összhangban Isten törvényével… Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük a mennyet. A menynyeiekről kellene szólnunk. Ott nincs halál, sem fájdalom. Miért vonakodunk beszélni ezekről a dolgokról? Miért időzünk csupán a földi ügyeknél? Az apostol arra int, hogy a mennyről beszélgessünk: »Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.«

  Krisztus nemsokára visszatér, hogy összegyűjtse azokat, akik felkészültek, és elviszi őket erre a dicső helyre. »Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik Őt várják üdvösségükre.« (Zsid 9,28) Szeretünk erről az eseményről gondolkodni, vagy nem törődünk vele?

  …Minél többet beszélünk Jézusról, annál inkább visszatükrözzük az Ő isteni képmását. Szemlélés által változunk el. Tapasztalatokat kell szereznünk Krisztussal. Amikor összegyülekeztek, beszélgessetek Megváltónkról és szabadításáról… Minél többet szólunk Krisztusról, annál többet látunk meg makulátlan szépségéből…

  Akik nem találnak örömet abban, ha Istenről gondolkodnak és beszélgetnek, nem fognak örülni az eljövendő életnek, ahol Isten örökké jelen van, népe között lakozik. De akik most, a földi életben szeretnek Istenről és a mennyről gondolkodni, boldogok lesznek ott… »És semmi elátkozott nem lesz többé; Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és Ő szolgái szolgálnak Néki. És látják az Ő orcáját; és az Ő neve homlokukon lesz.« (Jel 22,3–4)” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 370. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...