Articolul precedentGata de luptă
  Articolul următorOri la bal, ori la spital

  A menny dicsősége

  „Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülükbe sem jutott, szem nem látott más Istent Tekívüled, aki így cselekszik azzal, aki Őt várja.” (Ésa 64,3)

  „Sokan vágyódtak már arra, hogy betekintsenek a jövőbeli világ dicsőségébe és megfejtsék az örök titkokat, de hiába próbálkoztak ezzel. A kinyilatkoztatott dolgok a mieink és a mi gyermekeinké… Isten, a nagy kinyilatkoztató sok mindent feltárt előttünk, igen fontos dolgokat, hogy megérthessük a mennyben folyó eseményeket, és tiszteljük az isteni elgondolásokat…

  Jézus mennyeiekre vonatkozó kinyilatkoztatásait csak az tudja megérteni és értékelni, aki lelkében vágyakozik az igaz élet után. A képzelet megpróbálhatja bemutatni a menny dicsőségét, de »amiket szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme meg sem gondolt, olyan dolgokat készít Isten az Őt szeretőknek« (1Kor 2,9).

  Mennyei lények vesznek körül bennünket… A világosság angyalai menynyei légkört teremtenek a lélek körül, felemelve őt a láthatatlan és örök felé. Szemünkkel nem láthatjuk alakjukat; csak lelki látással lehet érzékelni és megérteni a mennyei dolgokat. A mi emberi erőnk semmivé lesz a világosság angyalainak kifejezhetetlen dicsősége mellett. Csak a lelki hallás tudja megkülönböztetni a mennyei hangokat…

  Jézus úgy mutatta be önmagát, mint aki az út, az igazság és az élet – az egyetlen lehetőség arra, hogy elnyerjük az üdvösséget. Elvihet a menny küszöbéig, megmutathatja nekünk a mennyei szentély dicsőségét, de hit által kell azt szemlélnünk, s nem emberi szemekkel. Nem felejti el, hogy Isten munkáit kell végeznünk egy olyan világban, ahol mindent tönkretett a bűn. Ebben a világban, amely erkölcsi sötétségbe öltözött, ahol sötétség borítja a földet és a népeket, mégis a menny világosságában járhatunk.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 366. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....