Articolul precedentUnirea
  Articolul următorAjutor, mă pierd!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)

  „Tanításaiban Krisztus arra törekedett, hogy az eljövendő ítéletről és annak nyilvános voltáról mély benyomást keltsen. Ez nem néhány ember megítélése lesz, nem is egy nemzeté, hanem valamennyi értelmes, felelős lényé. Az egész világmindenség előtt folytatják majd le, hogy az ember Isten iránti szeretete, becsületessége és szolgálata nyilvánvalóvá legyen. Isten fenséges törvénye feltárul; és akik kitartottak a szent előírások elleni dacos lázadásban, megértik, hogy a törvény, amit megutáltak és lábbal tiportak, Isten jellemének alapköve…

  A végtelen világmindenség a legnagyobb érdeklődést tanúsítja Földünk iránt, mert Jézus végtelen árat fi zetett lakosainak életéért… Isten minden ítéletet a Fiúra bízott, mert Ő emberi testben megjelent Isten.

  Isten úgy tervezte, hogy a szenvedők Fejedelme emberi mivoltában az egész világ bírája lesz. Jézus, aki eljött a mennyből, hogy megmentse az embert az örök haláltól, akit földi törvényszék előtt perbe fogtak, és aki elszenvedte a szégyenletes, megalázó halált a kereszten, egyedül Ő hirdetheti ki a jutalom vagy büntetés ítéletét. Jézus, aki itt alávetette magát a kereszt szenvedésének és megaláztatásának, fölemelkedik a mennyei trónra, s az egész világegyetem elismeri mint a szentek Királyát. Magára vállalta a megváltás művét, és megmutatta az el nem bukott világok és a mennyei család előtt, hogy a munkát, amit elkezdett, képes befejezni…

  A végső büntetés és jutalmazás napján szentek és bűnösök egyaránt felismerik, hogy akit megfeszítettek, minden élő Bírája… Ünnepélyesen komoly lesz a végső döntés napja… Biztosítva van számunkra a próbaidő, lehetőségek és előjogok adattak nekünk, hogy elhívásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük. Hogyan értékeljük ezt a drága időt, és használunk fel minden Istentől kapott talentumot, hogy hűséges sáfárok lehessünk?” (Review and Herald, 1898. november 22.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...