Articolul precedentDragostea înainte de toate!
  Articolul următorÎnțelegere și sprijin

  Jutalom és büntetés

  „Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Mát 25,34)

  „Az Üdvözítő elénk tárja az utolsó ítélet jelenetét, amikor majd jutalmat ad a jobb keze felől állóknak, és kárhoztató ítéletet mond a bal kezénél állók felett. Az igazakat úgy mutatják be, mint akik csodálkoznak azon, hogy tetteikért most olyan csodálatos jutalomban részesülnek. Szívükben él Krisztus, a Szentlélek hatja át őket, tudatos erőfeszítésük nélkül. Szolgálták Krisztust szentjei személyében, így biztos a jutalmuk. De nem a jutalomra néztek, annak várása egyáltalán nem szerepelt indítékaik között. Amit tettek, Krisztus és felebarátaik iránti szeretetből tették. Krisztus azonosítja magát a szenvedő emberiséggel, és minden cselekedetüket, amit az emberek iránti együttérzésből és részvétből tettek, úgy számítja be, mintha Vele tették volna…

  Alázatosan meg kell becsülnünk a mennyei jutalmat, értékelnünk kell az áldás ígéretét. De tökéletes bizalommal kell viseltetnünk Jézus Krisztus iránt, és el kell hinnünk, hogy cselekedeteink szerint jutalmaz majd minket. Isten ajándéka az örök élet, de Jézus nem akarja, hogy a jutalom miatt aggódjunk. Ő azt kívánja, hogy cselekedjük Isten akaratát, mert ez a helyes, tekintet nélkül mindarra, amit nyerhetünk…

  Azok nyernek majd bőséges jutalmat, akik a szegényekért, az árvákért, azelnyomottakért munkálkodtak, gyengéd szeretettel. Akik szelíd és alázatos lelkülettel, krisztusi lelkülettel sok apró dolgot tesznek, hogy segítsenek a körülöttük élőkön, és ezért semmit sem várnak cserébe, végül meglepődnek, mert Krisztus észrevett minden szót, amivel a csüggedőt vigasztalták, és látta a szegények megsegítésére adott legkisebb ajándékot is, ami az adományozó részéről önmegtagadást igényelt. Az Úr mértéket vesz a lelkületről, és aszerint jutalmaz. Az Úr előtt a tiszta, alázatos, szeretetteljes gyermeki lelkület teszi értékessé az áldozatot.” (Review and Herald, 1894. július 3.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...