A királyi család

  „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.” (1Ján 3,2)

  „Járhat-e földi előléptetés ekkora megbecsüléssel, hogy valaki Isten fiává, a mennyei király gyermekévé, a királyi család tagjává lehet? A földi nemesek csak emberek, meghalnak és visszatérnek a porba. Dicséretük és tiszteletük nem jár tartós megelégedettséggel. De az Istentől jövő megbecsülés maradandó.

  Isten örököseivé, Krisztus örököstársaivá lenni kimondhatatlan gazdagságra jogosít – olyan kincsekre, amelyek értékéhez képest az arany és ezüst, a gyémánt és a földi drágakövek jelentéktelenek.” (Review and Herald, 1884. június 10.)

  „Az Atyával és Fiával, Jézus Krisztussal való közösség azt jelenti, hogy megnemesedünk, kimondhatatlan öröm részesei és dicsőségesek leszünk. Az élelemnek, ruházatnak, munkának és jólétnek meglehet a maga értéke, de Istennel kapcsolatban lenni, s az isteni természet részesévé emelkedni – ez az igazi érték. Életünk legyen Krisztus által elrejtve Istenben. S bár még nem tudjuk, mivé leszünk, amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor mégis olyanok leszünk, mint Ő, mert úgy látjuk majd Őt, amint van.

  A keresztény jellem fejedelmi méltósága előragyog, mint a nap, s a Krisztus arcáról tündöklő sugarak visszatükröződnek azokról, akik megtisztították magukat, amint Ő is tiszta. Az sem túl nagy ár, ha mindenünket, még az életünket is feláldozzuk azért az előjogért, hogy Isten fi aivá legyünk.” (Bizonyságtételek IV., 357. o.)

  „Amikor János halandó mivoltában látta Isten dicsőségét, halottként esett össze, mert nem bírta elviselni a látványt. De amikor Isten gyermekei halhatatlanságot öltenek magukra, úgy látják majd Őt, amint van. A trón előtt állnak majd, mert a szeretett Fiú elfogadta őket. Minden álnokságukat eltörölte, minden bűnüket elfedte. Most már láthatják Isten királyi székének teljes dicsőségét. Részt vettek Krisztus szenvedéseiben, munkatársai voltak a megváltásban, részestársai az örömben; ott látják Isten országában a megmentetteket, akik Istent dicsőítik az örökkévalóságon át.” (Bizonyságtételek IX., 285. o., magyar kiadás: 193. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Az igazlelkűség öve

  „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel...” (Ef 6:14)A gonoszság ellen egyedül az igazság oltalma nyújthat...

  Az Úr katonái

  „Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket...

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...