Articolul precedentFrumoasa dragoste
  Articolul următorIsus, la ușa ta!

  Az új ég és az új Föld

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” (2Pét 3,11–13)

  „Az istentelenek sohasem szentségtelenítik meg az új Földet. Tűz száll alá Istentől, amely nem hagy belőlük sem gyökeret, sem ágat. Sátán a gyökér, követői pedig az ágak. Ugyanaz a tűz, amely a bűnösöket megsemmisíti, a Földet is megtisztítja. A megroppant, letarolt hegyek megolvadnak az izzó hőségtől, a légkör és az egész föld megemésztődik. Megnyílik előttünk dicső és szépséges örökségünk, örököljük az egész újjá tett Földet.” (Early Writings [Korai írások], 52., 54. o.)

  „»Láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt.« (Jel 21,1) A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a Földet. Elsöpri az átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmetes következményeire emlékeztetné.” (A nagy küzdelem, 674. o., Korszakok nyomában, 598. o.)

  „A múltban sok Istent szerető és szolgáló embert láncoltak gályapadhoz, hogy kegyetlen, kőszívű emberek céljait szolgálják. Az Úr szánakozón tekintett szenvedésükre. Hála Istennek, az új Földön nem lesznek elsodró áradatok, elnyelő tenger, zavargó, nyugtalan hullámok.” (HNA Biblia-kommentár VII., 988. o., „A Te igéd igazság”, 254. o.)

  „Mindaz, ami földi otthonunkban szép, emlékeztessen bennünket a kristályfolyóra, a zöld mezőkre, a hajladozó fákra és az élő forrásokra, a ragyogó városra és a fehér ruhájú énekesekre, mennyei otthonunkra – ama szép világra, amilyet művész ábrázolni, lefesteni nem képes, halandó nyelv leírni nem tud. »Amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.« (1Kor 2,9)” (Review and Herald, 1882. július 11.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....