Articolul precedentSursa binelui
  Articolul următorLasă-mă să… greșesc!

  Nem várt jutalom

  „Tudván, hogy ki-ki ami jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.” (Eféz 6,8)

  „Istenért végzett munkánk gyakran csaknem gyümölcstelennek látszik. Komolyan és kitartóan igyekezhetünk jót tenni, többnyire mégsem látjuk az eredményeit. Úgy tűnik, hogy igyekezetünk kárba vész. Az Üdvözítő azonban biztosít, hogy a mennyben felfi gyelnek tetteinkre, s a jutalom nem marad el. (…)

  A szegény özvegy, aki az Úr kincstárába helyezte két fi llérét, alig értette, amit tett. De önfeláldozása ezrek szívére hatott minden országban, minden korban. Példája nyomán fő- és közrendű, gazdag és szegény emberek juttattak ajándékokat Isten kincstárába. Mindez segített fenntartani a misszionáriusi állomásokat, kórházakat, táplálni a szegényeket, felruházni a mezíteleneket, meggyógyítani a betegeket, és hirdetni az igazságot a szegényeknek.

  Sokan részesültek önzetlen tettének áldásaiból. Isten napján az özvegy majd megláthatja tettének szerteágazó hatását. Ugyanígy történt Mária értékes ajándékával. Hány embert ihletett már szerető szolgálatra annak a feltört alabástrom edénynek az emléke! S milyen örömet jelent majd számára, amikor mindezt látni fogja!” (Bizonyságtételek VI., 305., 310. o.)

  „»Bizony mondom néktek – jelentette ki Krisztus –, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez énvelem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére.« (Mát 26,13) A Megváltó a jövőbe tekintett, s bizonyossággal szólt evangéliumáról, amelyet az egész világon hirdetni fognak. Ahová csak elér az evangélium, Mária ajándéka is árasztja illatát, és szívek nyernek áldást mesterkéletlen cselekedete által. Országok keletkeznek és szűnnek meg, uralkodók és hódítók nevét elfelejtik, de ennek az asszonynak a tette halhatatlan a szent történelem lapjain. Az a feltört alabástromszelence az idők végezetéig beszélni fog Isten szeretetéről az elbukott emberiség iránt.” ( Jézus élete, 563. o., magyar kiadás: 482. o.)

  „A Szentlélek minden késztetését, amely jóra és Istenhez vezeti az embereket, feljegyzik a menny könyveiben – és akik átadták magukat, hogy a Szentlélek munkálkodhasson általuk, Isten napján meglátják majd életük gyümölcseit.” (Bizonyságtételek VI., 310. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....