Articolul precedentLa ușa inimii
  Articolul următorO altfel de muzică

  „Méltó a Bárány…”

  „És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? Azt mondja: Amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam.” (Zak 13,6) „»Láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt.« (Jel  21,1)

  A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden nyomát… A bűnnek egyetlen emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn  kegyetlenségének semmi emléke nem marad, de láthatók lesznek a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén… A megdicsőült Krisztust szemlélve a próféta így szól: »Ragyogása mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke.« (Habakuk 3,4) Az Üdvözítő megsebzett oldalából folyó vér békéltette meg az embert Istennel. Ott van Krisztus dicsősége, ott van az »Ő hatalmának rejteke«. A Megváltó áldozata »elégséges… a megtartásra«, ezért arra is van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát semmibe vették.

  Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgota sebei a Megváltót dicsőítik, és hatalmát hirdetik az örök korszakokon át. (…) A megváltottak az örökkévalóságon át tanulmányozzák Krisztus keresztjét, és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust látják. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok imádnak, megalázta magát, hogy fölemelhesse az elbukott embert. Viselte a bűn átkát és szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését, mígnem az elveszett világ szenvedése miatt szíve megrepedt, és életét adta a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét, és megalázta magát. Amikor az üdvözültek Megváltójukra néznek, és arcán meglátják az Atya örök dicsőségét; amikor trónjára tekintenek, amely öröktől fogva mindörökké létezik, s megértik, hogy országának soha nem lesz vége, felzendül lelkes énekük: »Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és aki végtelenül drága vérén megváltott minket Istennek!«” (A nagy küzdelem, 674. o., 651–652. o., Korszakok nyomában, 598., 578–579. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....