Articolul precedentNu lăsa Musafirul la ușă
  Articolul următorMuzica și mintea noastră

  Az örökkévalóság iskolája

  „És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.” (Jel 21,3)

  „A kezdetben Édenben alapított iskola és az örökkévalóság iskolája között óriási távolság van – e világ történelme, az emberi törvényszegés és szenvedés, az isteni áldozat, a halál és a bűn feletti győzelem története. Az eljövendő élet iskolájában nem találkozunk majd az édenbeli iskola minden feltételével.

  A jó és gonosz tudásának fája nem nyújt alkalmat a megkísértésre. Kísértő sem lesz, sem a tévedés lehetősége. Minden jellem kiállta a gonoszság próbáját, és többé senki sem fogékony hatalmára… Csakúgy, mint kezdetben, az embert ismét Isten tanítja majd.” (Education [Nevelés], 301–302. o.)

  „Földi életünk felkészülés az örök életre. Az itt elkezdődött tanulás nem fejeződik be ebben az életben, hanem az egész örökkévalóságon át tart – soha nem lesz vége.” (Ministry of Healing, 406. o., A nagy Orvos lábnyomán, 336. o.)

  „A földi iskolában tanult minden helyes elv, minden igazság éppen annyira segít előrejutni, mint a mennyei iskolában. Amint Krisztus járt és beszélgetett tanítványaival földi szolgálata során, úgy tanít majd minket a mennyei iskolában is, élő vizek folyója mellé vezetve bennünket, és kinyilatkoztatva olyan igazságokat, melyek ebben az életben rejtett titkok maradtak, a bűn által megrontott emberi értelem korlátai miatt.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 208–209. o.)

  „Nyilvánvalóvá válik a bűn fogantatásának története, a hamisság szövevényes működéséé, és az igazságé, amely összeütközött a tévelygéssel, de diadalmaskodott felette. A lepelt, amely elválasztja egymástól a látható és a láthatatlan világot, félrevonják majd, és Isten csodálatos dolgokat nyilatkoztat ki számunkra.” (Education [Nevelés], 304. o.)

  „Ott minden tehetség tökéletesedik, minden képesség fejlődik, gyarapszik majd. A tanulás nem fogja elfárasztani elménket, nem meríti ki erőnket. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok D375hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új feladatok serkentgetik a lélek és a test képességeit.” (A nagy küzdelem, 677. o., Korszakok nyomában, 601. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...