Magyar nyelven

  Önhitt, gondtalan késlekedés

  „Ímé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és...

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz...

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy,...

  Vallási türelmetlenség és üldözés

  „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem...

  A szántóföld: egész világunk

  „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának,...

  Jézus legyen a középpontban!

  „Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen...

  Az illési prófécia

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az...

  Uralkodik örökkön-örökké

  „A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a...

  A harmadik angyal utolsó intései

  „Ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy...

  Siettessük Urunk visszatérését!

  „Mert a dolgot bevégezi, és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen...

  Postate azi

  Devoționale video

  Hope Discovery

  Taine din Scripturi

  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis